‘Box full of hopes & dreams’ verzamelt wensen voor hockeyveldjes

Al eerder schreven we over Field in a box: een multifunctioneel kunstgrasveldje en ontmoetingsplek, te verpakken en verschepen in 1 zeecontainer en bedoeld voor minder ontwikkelde gebieden. Maar waar moeten zulke veldjes komen te liggen? Met het initiatief ‘Box full of hopes & dreams’ moeten vraag en aanbod bij elkaar komen. Op het social platform kan iedereen aangeven waar zij graag een Field in a box zouden zien, en waarom.

‘We willen de vraag opvangen’, legt marketing-coördinator Simone Voskuilen van TenCate, de partij achter Field in a box,  uit. ‘Het is de bedoeling dat iedereen zijn hoop of droom deelt. Waar zou jij willen dat een Field in a box-veldje komt? En waarom juist daar?’ Die locaties verschijnen op een wereldkaart, en daar kan op gestemd worden. Voskuilen: ‘Het zou fantastisch zijn als er ook dromen op het platform komen van jongeren uit sloppenwijken zelf.’

Field in a box madridHet veld in Madrid wordt aangelegd.

 

Dromen realiseren

Op het platform wil TenCate een verzameling maken van gewenste locaties voor veldjes, stemmen en reacties. ‘MVO-managers (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, red.) met een budget en ngo’s kunnen dan zien waar mensen graag een veldje zouden willen en waarom. In principe kan het dus zo zijn dat de veldjes waarover gedroomd wordt, ook gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn tussenpersoon en hebben dat zelf niet in de hand, maar dat zou natuurlijk super zijn.’

‘Het is veel waardevoller om het veldje ergens te plaatsen waar er veel interesse voor is, dan om zelf maar te bepalen waar het komt’, vindt Voskuilen. ‘Dat geeft het concept veel meer kracht.’

Veld in 1 zeecontainer

De ‘Box full of hopes & dreams’ is een social platform waar iedereen zijn dromen kan delen met #mypositivemessage. Voor de Olympic Experience is het concept gerealiseerd in een daadwerkelijke ‘box’: een zeecontainer. Dezelfde soort container als waarin de Field in a box wordt getransporteerd. ‘De basis gaat erin inderdaad. Met het hekwerk, voor om het veld, is het wel even passen en meten.’

‘Het past allemaal in 1 zeecontainer omdat we ook veel samenwerken met de lokale bevolking voor materialen. Bijvoorbeeld het grind dat een deel van de onderlaag vormt van het veldje: dat leveren wij niet, maar moet van lokale leveranciers komen. Zo creëer je lokaal werkgelegenheid. Dat is ook 1 van de uitgangspunten van de VN Global Goals, waar Field in a box op aansluit.’

BFOHAD_global goals

 

VN Werelddoelen

Op basis van de 17 ‘Global Goals’ die de VN formuleerde zijn er in de Box full of hopes & dreams 17 videoschermen met 17 video’s te zien.’ ‘Bijvoorbeeld over het veldje in Madrid, een verhaal over Mumbai en in meerdere talen leggen mensen uit waarom het Field in a box meer is dan alleen een sportveld.’

In Madrid ligt nu het eerste Field in a box-veldje, en de voorbereidingen zijn in volle gang om een 2e veldje in New Delhi aan te leggen. ‘We zijn verder inmiddels in gesprek met meerdere partijen’, stelt Voskuilen. ‘En we krijgen sowieso veel positieve reacties.’

Zorgen dat er wat gebeurt

‘MVO-managers vinden het een hele complete oplossing, omdat de benodigde partijen er al bij betrokken zijn. Zelf hebben ze er weinig werk aan.’ TenCate wil er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat er activiteiten op de veldjes zijn en dat het goed wordt beheerd. Daar komen de ngo’s om de hoek kijken. ‘Lokale ngo’s zorgen ervoor dat er wat blijft gebeuren op het veld. Zoals wedstrijdjes en trainingen. Ook worden mensen opgeleid tot bijvoorbeeld coach of onderhoudsmedewerker, want het veld heeft ook onderhoud nodig. We willen ook maandelijks verslaggeving gaan doen van de activiteiten op het veldje in Madrid. Zodat mensen ook kunnen zien dat het leeft.’

Op de Olympic Experience heeft Voskuilen in ieder geval al een paar mensen uitleg kunnen geven over het concept. ‘Maar we hebben nog weinig geluk gehad met het weer. Ik hoop dat er nog meer mensen komen als het lekkerder weer is!’

box full of hopes and dreams 2

Zo werkt de Field in a box. Infographic op de Box full of hopes & dreams in Den Haag. 

 

Verder lezen


Wat vind jij? Praat mee...