Jeugdteams Midden Nederland kunnen nu ook op zondag spelen

Jeugdteams in het district Midden Nederland kunnen vanaf komend hockeyseizoen ook twee wedstrijden op zondag spelen. De hockeybond heeft, naar aanleiding van de succesvol verlopen pilot ‘jeugd af en toe op zondag’, besloten deze competitiewijziging structureel in te voeren. Volgens de bond kunnen daardoor meer dan duizend extra kinderen competitie spelen.

Clubs kunnen zelf kiezen of ze met hun zaterdagjeugdteams deelnemen aan de zondagwedstrijden. Het merendeel van de verenigingen heeft positief gereageerd, waardoor 70 procent van de jeugdteams twee keer per seizoen op zondag gaat spelen. Clubs die bijvoorbeeld vanuit geloofsovertuiging niet op zondag willen spelen, werken hun jeugdduels alleen op zaterdag af.
Leon Rutten, Hoofd Arbitrage & Competitie van de KNHB, ziet de invoering als positief resultaat van een samenwerking tussen de bond en clubs. ‘Het idee om ook op zondag te spelen, is vanuit de clubs zelf gekomen. We hebben dat als bond gefaciliteerd. In die twee jaar hebben we veel ervaring kunnen opdoen. Nu het merendeel van de clubs heeft aangegeven dat ze er klaar voor zijn, gaan we de wijziging structureel doorvoeren. Voor de clubs ook het moment om daadwerkelijk meer jeugdspelers lid te laten worden. Daar is het uiteindelijk allemaal om te doen geweest’, zegt Rutten.

Enthousiast

Hans Otten van Naarden, een van de initiatiefnemers van de pilot, is enthousiast over de beslissing van de KNHB. ‘Wij kunnen hierdoor structureel vier teams, dus zestig jeugdleden, toelaten op de zaterdag. Deze maatregel heeft dus serieuze impact bij ons.’

Naarden neemt, ondanks de competitiewijziging, behalve aan de zaterdagjeugdcompetitie ook deel aan de ZoJeCo, een zondagcompetitie voor jeugdteams. Deze teams spelen alleen op zondag. Het overgrote deel van de zondagleden staat op de wachtlijst voor de zaterdag.

Hoewel Otten, vorig jaar mede vanwege zijn bemoeienis met de pilot vrijwilliger van het jaar, content is over de wijziging, ziet hij nog wel punten voor verbetering. ‘Clubs moeten nu zelf nog de matches maken om op zondag te spelen, dat wordt niet automatisch gepland. Dat betekent veel extra administratieve rompslomp voor onze wedstrijdsecretaris. Ook moet bij de bond nog iemand handmatig het aantal gespeelde zondagwedstrijden per team bijhouden. Qua automatisering ligt er dus nog wel een uitdaging bij de bond’, stelt Otten.

Geen landelijke invoering jeugdhockey op zondag

In het district Zuid-Holland loopt momenteel een soortgelijke pilot. Afhankelijk van de resultaten wordt bekeken of die pilot ook een vervolg krijgt, aldus Rutten. Een landelijke invoering ziet hij er vooralsnog niet van komen. Rutten: ‘Om een dergelijke opzet een succes te laten worden, heb je veel clubs nodig die én lange wachtlijsten hebben én ruimte op zondag hebben om uit te wijken. Anders ga je iets ingrijpends optuigen dat uiteindelijk maar weinig ruimte voor extra nieuwe leden oplevert.’

Onderzoek groei hockeysport

De KNHB volgt de ontwikkeling en groei van de hockeysport nauwgezet. Om nieuwe knelpunten voor de toekomst tijdig te signaleren, wordt besproken of binnenkort een nieuw groeiprognose kan worden gemaakt door onderzoeksbureau VODW. Dit als vervolg op de prognose die enkele jaren geleden is opgesteld. Rutten: ‘Op basis van de uitkomsten kunnen we kijken waar de meeste groei is en welke maatregelen we kunnen nemen om die groei te faciliteren. Wij streven ernaar dat iedereen die wil hockeyen ook de mogelijkheid krijgt om te hockeyen.’

Door nieuwe velden in Utrecht kunnen honderden extra kinderen hockeyen

Een goede oplossing daarvoor is de aanleg van nieuwe velden. Uit een vorig jaar gepresenteerd Masterplan voor Groot Utrecht bleek dat in de regio Utrecht twintig nieuwe velden nodig zijn om iedereen in 2020 te kunnen laten hockeyen. Nauw overleg tussen gemeenten, clubs en KNHB heeft ertoe geleid dat er in 2017 twee nieuwe velden bij komen: één veld in Houten (HC Houten) en één veld in Bunnik (HC Kromme Rijn). In 2018 wordt er ook één nieuw veld aangelegd bij Rijnvliet in Utrecht. Rutten: ‘Twee nieuwe velden levert nog eens een extra capaciteit van ongeveer vijfhonderd jeugdleden op.’


1 Reactie

  1. tacovanwitsen

    Goed initiatief, een mooie stap vooruit; meer hockey en(de) kinderen.


Wat vind jij? Praat mee...