Were Di aan de slag met verhuisplannen

Het is nog te vroeg om de dozen in te pakken, maar Were Di heeft een klankbordgroep samengesteld naar aanleiding van de informatieavonden over een eventuele verhuizing van de Tilburgse club. Tijdens deze sessies, die vorige maand plaatsvonden, konden leden niet alleen vragen stellen, maar ook adviezen geven en ideeën uitwisselen.

Vorig jaar maart legde de gemeente namelijk de vraag op tafel of de club bereid was om mee te werken aan de voorwaarden waarbij een verhuizing van Were Di op voldoende draagvlak bij de leden kan rekenen.

Nieuwe locatie

De omnivereniging, waar naast hockey ook tennis, lacrosse en jeu de boules wordt beoefend, ligt aan de IJslubweg langs het Wilhelminakanaal. De beoogde nieuwe locatie voor Were Di is het Hacasterrein aan de Kempenbaan op zo’n tweehonderd meter van het huidige complex.

Op het verzoek van de gemeente werd overwegend positief gereageerd door de leden, zegt voorzitter Fabiënne van Engelen van de hockeyafdeling van Were Di. Ook bij de informatieavonden merkte ze een positieve teneur.

De dames van Were Di tijdens het duel met Helmond.

Reacties leden

‘De sfeer was heel open en ik vond het zelf heel fijn dat leden mee willen denken en met ideeën komen. Dat zijn vaak verrassende ideeën, bijvoorbeeld de plaatsing van een nieuwe tribune ten opzichte van de zon. Dat soort praktische dingen, waar je soms in eerste instantie niet zo bij stil staat, maar dan denkt: dat is een goede suggestie. Er was vanaf het begin enthousiasme. Natuurlijk heb je ook tegenstanders, maar er zitten zo veel positieve kanten aan de eventuele verhuizing, waarom zou je tegen zijn?’

Een van de voordelen voor Were Di zou van financiële aard zijn. ‘Financieel gezien hebben we het als club niet breed’, zegt Van Engelen. Met de renovatie van het clubhuis in 2016, de aanleg van het derde veld en de renovatie van twee watervelden, ging Were Di flinke leningen aan, die een zware wissel trekken op de club. Een verhuizing zou een structurele oplossing kunnen bieden voor de schuldenlast, waardoor er meer geld vrij komt voor sport, stelt Van Engelen.

De druk verlichten

Daarnaast kan een verhuizing voor met name de hockeytak van de vereniging de druk op de velden en de wachtlijst verlichten. ‘We hebben 3,5 hockeyveld en die zijn in de avonden en weekenden 120 procent bezet’, zegt Van Engelen.

De KNHB hanteert de norm van driehonderd leden per veld. Bij Were Di is dat vierhonderd leden per veld en als het halve veld niet wordt meegerekend, komt de club zelfs op 466 leden. In vergelijking met stadgenoot Tilburg en andere grote clubs als Den Bosch en Rotterdam; deze hebben tussen de 330 en 350 leden per veld.

Uitbreiden

‘Bij een verhuizing is de mogelijkheid om uit te breiden met een vierde veld. Er is dan sowieso meer ruimte. Voor de tennisafdeling kunnen we wellicht padelbanen aanleggen, waar veel vraag naar is. Padel is een sport die in populariteit toeneemt en een doelgroep aanspreekt die ook interessant kan zijn voor de hockeyclub.’

Tess Olde Loohuis (MOP, rechts) in duel met Rymme van Dessel (Were Di). Foto: Koen Suyk

Echter, de grond van de beoogde nieuwe locatie is in bezit van een projectontwikkelaar, die op deze plek een distributiecentrum wil bouwen. De gemeente Tilburg ziet dat distributiecentrum graag elders. Omdat het terrein niet geschikt is voor woningbouw wil de gemeente een sportcomplex aanleggen om vervolgens op de huidige locatie van Were Di woningbouw realiseren. Boze tongen beweren dat de verhuizing door de gemeente als excuus wordt gebruikt om de komst van een distributiecentrum te dwarsbomen.

Afwachten

‘Wij hebben niet het gevoel dat wij voor het karretje van de gemeente worden gespannen’, zegt Van Engelen over deze suggestie. ‘De gemeente is in gesprek met de projectontwikkelaar. Op dit moment kunnen wij niets anders doen dan afwachten. Het voelt wel vreemd om het lot niet in eigen hand te hebben.’

Er is een kans dat de gemeente en de projectontwikkelaar niet tot een akkoord komen en dat er een streep kan door de verhuizing van Were Di. ‘Dat zou vervelend zijn. Wellicht dat de gemeente dan toch nog een vierde veld subsidieert. Dan zou het parkeerterrein en een tennisbaan moeten worden aangepast. We hebben daar de planologische medewerking van de gemeente nodig.’

Klankbordgroep

Maar voordat het allemaal zover is gaat de klankbordgroep van Were Di de komende periode aan de slag. De groep bestaande uit twaalf leden van de diverse sportunits van de omniclub staat het bestuur bij tijdens de onderhandelingen met de gemeente over het ontwerp van het nieuwe sportcomplex.

Dit ontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan de ALV en na goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Als daarna alle procedures zijn doorlopen en alle seinen op groen staan, zou Were Di in het seizoen 2024/2025 op de nieuwe locatie kunnen spelen. ‘We gaan pas verhuizen als alles klaar is. Tot die tijd kunnen we het zeker volhouden op de huidige locatie.’


Wat vind jij? Praat mee...