Qui Vive wil maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

Het woningtekort is een hot topic in Nederland. Er worden te weinig woningen gebouwd. Ook in Uithoorn is de vraag naar huisvesting groot. Daarom wil de gemeente bouwen voor starters en senioren. Daarbij heeft Uithoorn haar oog laten vallen op het gebied waar nu meerdere sportverenigingen waaronder Qui Vive zijn gevestigd.

‘Ik keek er niet van op’, zegt voorzitter Rob Das van Qui Vive. ‘Twee, drie jaar geleden was ons ook al de vraag gesteld hoe we tegen een verhuizing aankeken. Dat ging toen om een locatie aan de kant van Amstelveen. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan.’

Op bezoek bij gemeente

Afgelopen december werden Qui Vive en de andere betrokken verenigingen tijdens een zogenoemde ontbijtsessie bij de gemeente op de hoogte gebracht van de plannen. Uithoorn wil vier- tot vijfhonderd woningen bouwen, maar de keuze voor een locatie voor nieuwbouw is beperkt.

De gemeente is namelijk gehouden aan de normering rondom luchthaven Schiphol en op andere locaties mag niet worden gebouwd omdat het een buitengebied is. Daarom wil Uithoorn een verkennend onderzoek laten uitvoeren om te bepalen of er op de plek van Qui Vive en de andere clubs gebouwd kan worden. De sportclubs zouden dan naar de rand van De Kwakel moeten verhuizen.

In 2016 promoveerde Qui Vive voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar de Hoofdklasse na een 3-2 zege op Almere. Foto: Willem Vernes

Verantwoordelijkheid

‘Ik vind het belangrijk dat er woningen worden gebouwd’, zegt Das. ‘Als hockeyclub maken we deel uit van de Uithoornse gemeenschap dus moeten wij onze maatschappelijke verantwoordelijk nemen.’

Das ziet de voordelen van een mogelijke verhuizing. ‘We delen ons clubhuis nu met de tennisvereniging, maar dat clubhuis is te groot voor ons en wordt daarom niet optimaal gebruikt, maar we dragen wel de kosten ervoor. We hebben op dit moment ook niet heel veel parkeermogelijkheden en de weg naar onze velden is wel verbeterd, maar niet optimaal.’

Wensen

‘We zouden een prachtige accommodatie neer kunnen zetten met een groter parkeerterrein. Met alle verenigingen die hierbij betrokken zijn moeten we bekijken wat we gezamenlijk kunnen doen. Kiezen we elk apart voor een clubhuis of bouwen we een clubhuis?’

Er kleven ook nadelen aan een eventuele verplaatsing. ‘De eventuele nieuwe locatie is verder weg van het centrum van Uithoorn. Veel clubleden wonen in het Uithoornse gedeelte. Dat zou betekenen dat de jeugd verder zou moeten fietsen. Hoe zit het met de infrastructuur en de veiligheid daarvan?’

Das gaat verder: ‘De grondkwaliteit van het gebied in De Kwakel is niet optimaal. Het is drassig en daar moeten we heel goed naar kijken. Is er misschien een andere locatie beschikbaar? Daar gaat de gemeente serieus naar kijken.’ De optie aan de rand van Amstelveen, zoals een paar jaar geleden al geopperd, zou volgens Das ook een mogelijkheid kunnen zijn.

Felicitaties na een doelpunt van Qui Vive Dames 1. Foto: Instagram Qui Vive D1

In juni meer bekend

Vooralsnog is er nog niets besloten. In juni komt de gemeente met de resultaten van het verkennende onderzoek. Dan wordt in de gemeenteraad besloten of het plan haalbaar is of niet. Is het inderdaad haalbaar dan wordt het plan geconcretiseerd, waarna er kan worden gestart met de realisatie.

Volgens Das hebben we het dan over een periode tussen de vijf en tien jaar. ‘Een exacte datum is moeilijk in te schatten, maar laten we een gemiddelde van zeven jaar nemen. Voordat er gebouwd kan worden, zullen wij eerst toch moeten verhuizen. Dat zou betekenen dat dit dus voor ons al over een paar jaar zal gaan spelen.’

Belangrijke periode

Het is in ieder geval duidelijk dat Qui Vive voor een belangrijke periode staat. Er moeten voor de toekomst keuzes worden gemaakt en met de gemeente worden gesproken over voorwaarden en wensen.

‘We moeten komen tot een goed besluit’, zegt Das. ‘Het moet ons perspectief bieden, we willen er niet op toeleggen. ‘Qui Vive First’ zeggen we. En het is uiteindelijk altijd mogelijk om nee te zeggen.’


1 Reactie

  1. Eelco Houwink

    “Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen” - wat klinkt dat mooi ! Kijk eens aan. Dan wil hij dus kennelijk NIET uitgekocht worden. Hoeveel van deze sportbestuurders vind je tegenwooordig nog (...)


Wat vind jij? Praat mee...