Speler JB1 Xenios 9 wedstrijden geschorst

De speler van Jongens B1 van Xenios, die in de wedstrijd tegen Terriërs op 10 oktober een scheidsrechter van die club schopte, is voor 9 competitiewedstrijden geschorst. Dat is door de KNHB bepaald, na onderzoek door de tuchtcommissie.

Er is volgens Xenios onderzoek geweest naar het incident zelf, de gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen, de rollen van de verschillende betrokkenen daarin en de omstandigheden daaromheen. Jan Willem Weidema, vice-voorzitter van Xenios: ‘We hebben de bevindingen uit het onderzoek en een voorstel voor een strafmaat met de KNHB gedeeld. De bond heeft uiteindelijk besloten tot een schorsing voor 9 competitiewedstrijden. De jeugdspeler heeft bekend de scheidsrechter in een opwelling, vanuit een afwerende reactie te hebben geschopt en heeft hier spijt van betuigd.

Taakstraf en ontzegging training geven

Los van het besluit van de KNHB heeft Xenios besloten de speler een taakstraf op te leggen en een tijdelijke ontzegging om training te geven. Weidema: ‘Als trainer heb je een voorbeeldrol, en dat kunnen wij niet rijmen met de gebeurtenissen en de straf. De commissie Sportiviteit en Respect van Xenios gaat nog invulling geven aan de taakstraf.’

Impact op speler en club

De impact op zowel de speler als de club is groot geweest, stelt Weidema. ‘In de media heeft ook gestaan dat de ouders het gedrag van de speler hebben aangemoedigd. In ons onderzoek hebben we getuigen en de ouders zelf gesproken, en daaruit blijkt dat de ouders juist de-escalerend hebben gewerkt. Dat beeld willen we dus hierbij rechtzetten.’ Hockeyclub Terriërs zegt in een persbericht niet betrokken te zijn geweest bij het onderzoek naar het gedrag van de ouders. Zij hebben kennis genomen van de uitkomst van de tuchtprocedure, en leggen zich daarbij neer.

Herhaling voorkomen

Weidema laat weten dat de club het incident serieus heeft opgepakt en ook nadenkt over hoe dit in de toekomst te voorkomen. ‘We zijn niet over één nacht ijs gegaan, het is een uitgebreid onderzoek geweest. En ook een aanleiding om na te denken over hoe we herhaling van een dergelijk incident kunnen voorkomen.’


Wat vind jij? Praat mee...