‘Best heftig om voor zoveel mensen hun wedstrijd af te gelasten’

De hockeybond gelaste zondag vanwege de hevige sneeuwval nagenoeg het complete zaalhockey-programma af. Een draconische maatregel, die uiteindelijk (zelfs vanuit de voetbalwereld) veel bijval kreeg. Maar kritiek was er ook, hoofdzakelijk in het district Zuid-Holland. In een vraaggesprek legt Leon Rutten, Manager Competitiezaken en Arbitrage van de KNHB, de beslissing uit en kijkt hij terug op een hectisch weekend.

Lekker rustig weekend gehad…?
Leon Rutten: ‘Om verschillende redenen hoop ik niet dat we dit seizoen nog vaker zo’n weekend krijgen. Het is best heftig om voor zoveel mensen hun zaalwedstrijd af te moeten gelasten. Daarom zijn we er met veel mensen, zowel vrijwilligers als mensen van het bondsbureau, de afgelopen dagen ook bijzonder druk mee geweest. Zo’n beslissing neem je niet zomaar, daar gaat een heel proces aan vooraf.’

Wanneer ging voor de KNHB een afgelasting voor het eerst spelen?
‘Naar aanleiding van de weersvoorspellingen hebben we afgelopen donderdag voor het eerst overleg met betrokkenen gehad. Dat betekent drie mensen van het bondsbureau en de vijf competitieleiders zaalhockey van de districten. We hebben besproken: wat gaan we doen als het dit weekend gaat sneeuwen? We hebben de procedure afgelasting zaalhockey erbij gehaald, die naar aanleiding van de afgelastingen in de afgelopen twee jaar voor dit seizoen is opgesteld.’

Leon Rutten, Manager Competitiezaken en Arbitrage van de KNHB : Er is geen ruimte om de afgelaste wedstrijden in te halen.’ Foto: Willem Vernes

Veel hockeyers kunnen zich de centrale afgelasting twee jaar geleden nog wel herinneren: het zaalhockey werd een heel weekend afgelast terwijl er uiteindelijk niet veel aan de hand was.
‘Er werd voor dat weekend code oranje afgegeven. Dat was destijds voor ons reden voor een algehele afgelasting. Nog steeds zijn de codes voor ons leidend, maar hebben we de procedure aangescherpt omdat deze verwachtingen niet altijd uitkomen.
Bij code rood geldt nu nog steeds een algehele afgelasting. Als ’s avonds om acht uur voor de speeldag code oranje voor de ochtend wordt gegeven, gelasten we het blok tot 11.00 uur af. ’s Morgens om 7 uur bekijken we dan de situatie opnieuw. Zoals we ook zondagmorgen hebben gedaan. Bij code geel gaan in principe alle wedstrijden door, maar kunnen er per district nog wel afgelastingen zijn. Dat neemt niet weg dat ouders altijd een eigen verantwoordelijkheid hebben: als zij het echt te gevaarlijk achten om te rijden, moeten ze dat niet doen.’

Maar wel op het gevaar af dat ze dan een boete krijgen omdat het team niet op komt dagen?
‘Rutten: ‘Als ouders het te gevaarlijk vinden, is er sprake van overmacht. Bij overmacht beboeten we nooit. Natuurlijk houden we dit wel in de gaten, zodat er geen misbruik van wordt gemaakt. ’

Terug naar afgelopen weekend. Op zaterdagavond maakten jullie de eerste afgelastingen bekend. Waarom?
‘Op dat moment werd voor zondag code oranje voor het hele land afgegeven. De voorspellingen waren dat het in de loop van de ochtend vanuit het zuiden ging sneeuwen. We hebben het KNMI en de VID nauwgezet bestudeerd en toen deze beslissing genomen.’

Daar was zaterdagavond en zondagmorgen niet iedere hockeyer het mee eens. Snap je dat?
‘Ik kan me best voorstellen dat er zondagmorgen mensen naar buiten keken en niet snapten dat het zaalhockey niet doorging. De eerste wedstrijden op die dag hadden in veel districten misschien ook best wel gespeeld kunnen worden. Maar de duels in de zaal zijn gespreid. Als je om 10.00 uur de eerste wedstrijd speelt, kan je tweede duel wel om 12.00 zijn. Dat zou betekenen dat je aan het begin van de middag naar huis moest rijden. Op dat moment sneeuwde het al in driekwart van Nederland. Wij wilden het risico niet lopen dat ouders met een auto vol kinderen door de sneeuw naar huis moesten en een ongeluk kregen. Veiligheid staat dan wat ons betreft voorop.’

Op zondagmorgen werd duidelijk dat in meer districten al het zaalhockey voor de zondag was afgelast. Alleen in Zuid-Holland bleef dat lang onduidelijk. Dat leverde veel negatieve reacties op.
‘Ik ben blij dat de communicatie over de afgelastingen in vier districten goed is verlopen. Alleen in Zuid-Holland hebben we een paar dingen niet goed gedaan. We kwamen daar onze beloften niet na. Dat kwam onder meer omdat we over de kuststrook tegenstrijdige weersberichten kregen. In plaats van de beloofde update van 9.00 uur, kwam de update pas om 9.30 uur. Op dat tijdstip waren diverse teams al vertrokken naar de sporthallen. Dat is een les voor ons: de volgende keer moeten we eerder (minimaal twee uur voor aanvang van de eerste wedstrijd) en op het afgesproken tijdstip communiceren.’

Was het een lastige beslissing om nagenoeg al het hockey af te gelasten?
‘Ja, ik vond het een grote beslissing om te nemen. Niet als het om de veiligheid gaat, maar wel omdat we voor duizenden mensen – hockeyers, scheidsrechters, uitbaters – moesten beslissen dat zij geen hockey hadden die dag. Ik geef toe: dat was best spannend. Zeker met in ons achterhoofd twee jaar geleden, toen we – achteraf onnodig – wedstrijden hebben afgelast.’

Wanneer worden de afgelaste wedstrijden ingehaald?
‘Die gaan we niet inhalen, simpelweg omdat we ze niet kúnnen inhalen. Zondag zijn drieduizend wedstrijden afgelast, dat is drieduizend uur zaalhuur. Die capaciteit is er niet. We vullen nu al alle mogelijke gaten om de competitie te kunnen spelen. Mochten clubs echter zelf nog een inhaal kunnen regelen, juichen we dit zeker toe. Alleen voor de Topklassen maken we een uitzondering, omdat zij uiteindelijk voor de district- en Nederlands Kampioenschappen spelen. Daarom maken we voor deze klassen ook nog een latere beoordeling of de wedstrijden toch kunnen doorgaan. Veiligheid blijft echter voorop staan. Achteraf kunnen we ons afvragen of de Topklassen die hebben gespeeld, hadden moeten spelen.’

Al met al moet je terugkijken op een goed weekend. Heel anders dan bijvoorbeeld de KNVB die behoorlijk wat kritiek heeft gekregen vanuit de eigen achterban omdat Eredivisie-wedstrijden heel laat of niet werden afgelast. Feyenoord-coach Giovanni van Bronkhorst noemde de hockeybond zelfs als voorbeeld.

‘We kijken met een dubbel gevoel terug. Ja, het was achteraf een goede beslissing om zoveel wedstrijden af te gelasten. Maar er zijn ook gebieden waar mensen wel hadden kunnen hockeyen, maar die door de algehele afgelasting toch niet hebben kunnen spelen. Dat kan niet anders, maar is wel jammer. Dat we als voorbeeld worden genoemd, is een fijn compliment. Elke bond maakt zijn eigen afweging. Ik had vooral te doen met al die voetbalsupporters die door de sneeuw naar het stadion en naar huis moesten.’


1 Reactie

  1. willemaad

    Verhaal over Zuid-Holland afgelasting nog even aanvullen mbt het blok van 11:30: 1. een update over doorgaan zou 10:00 zijn maar pas ergens na 10:30 kwam er een bericht op de KNHB site; 2. en was niet een beslissing voor een centrale afgelasting voor Zuid-Holland. Het bericht was dat de verantwoordelijkheid over wel of niet doorgaan werd doorgeschoven naar de Zaalcommissarissen. Die mochten in onderling overleg besluiten over wel of niet spelen van de wedstrijden. Dus met minder dan een uur te gaan voor de start van de wedstrijden mochten de Zaalcommissarissen met elkaar gaan bellen (terwijl ze al platgebeld werden) om af te stemmen of het door zou moeten gaan? Dat is niet te combineren met vertrek van huis, verzamelen, rijden, omkleden, bespreken en dan spelen. Dat past niet in een uur. Waarbij we om 10:00 op de KNHB site konden zien dat heel Nederland eruit lag en de buienradars gaven aan dat alle ellende vanuit het zuiden zou komen. bijvoorbeeld Noord-Holland en Noord-Nederland er al uit maar Zuid-Holland niet? Sorry, maar hoop echt dat dit een volgende keer beter gaat.


Wat vind jij? Praat mee...