Gezonde sportkantine

Een hockeyvereniging is een belangrijke sportieve en sociale ontmoetingsplaats. Het sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl, een gezond gewicht en minder stress. Bij sporten en bewegen hoort uiteraard ook een gezonde sportomgeving: een rookvrij sportterrein waar gezonde voeding en verantwoorde alcoholgebruik de norm zijn.

Rookvrije hockeyvereniging

In het Nationaal Preventieakkoord legden sportbonden, NOC*NSF en het ministerie van VWS de ambitie vast voor een volledig rookvrije sport in 2025. Met een rookvrij sportterrein geeft een sportvereniging het goede voorbeeld aan kinderen. De vereniging draagt met alle staf, ouders en supporters uit dat niet-roken de norm is, waardoor kinderen minder snel zelf gaan roken.

Gezond voedingsaanbod

Een gezonde voedingskeuze is onlosmakelijk verbonden met sport en bewegen, voor jong en oud, en een gezond aanbod van eten en drinken past daarom bij de sportieve en maatschappelijke functie van de sportvereniging.

Verantwoord alcoholbeleid

Iedere vereniging beschikt over een bar. Een goede invulling geven aan de wetten, plichten en normen rond de bar en alcohol vraagt aandacht en kennis van zaken.

Lees meer informatie over de Gezonde sportomgeving