Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Platformen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hoewel bij het maken van de inhoud van de Platformen de grootst mogelijk zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer correct of up-to-date is. Wij behouden ons het recht voor de op de Platformen vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Hockey.nl, OranjeHockey en de KNHB zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van de Platformen en de daarop gepubliceerde informatie. Het gebruik van externe links op hockey.nl en OranjeHockey kan tot gevolg hebben dat je onze site verlaat. Hockey.nl, OranjeHockey en de KNHB zijn niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van gelinkte sites, omdat ze niet worden aangeboden, gecontroleerd of onderhouden door hockey.nl, OranjeHockey en de KNHB.

Reacties

De redactie van hockey.nl en de redactie van OranjeHockey monitoren alle reacties die onder berichten worden gegeven en hebben het recht deze te verwijderen.

Auteurs-, merk- en beeldrecht

Alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom van het materiaal op deze site liggen bij hockey.nl en/of OranjeHockey en de KNHB. Hergebruik van materiaal van hockey.nl en/of OranjeHockey is niet toegestaan tenzij je daar schriftelijke toestemming voor hebt verkregen.
Het merk hockey.nl is ingeschreven in het Benelux merkenregister van het BBIE onder nummer 0979023. Het merk OranjeHockey staat in hetzelfde register ingeschreven onder nummer 0996984.

Hockey.nl, OranjeHockey en de KNHB

Hockey.nl en OranjeHockey zijn uitgaven van de KNHB. De op de Platformen voorkomende meningsuitingen mogen echter niet worden gezien als de officiële zienswijzen van de KNHB, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld. Op de Platformen en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Oranje Challenge

Iedere gebruiker van de OranjeHockey app kan deelnemen aan de Oranje Challenge. Afhankelijk van de instellingen, aan te passen via het menu van het spel, wordt jouw score wel of niet opgenomen in de klassementen.
Wanneer de redactie van OranjeHockey het vermoeden heeft dat de scores worden gemanipuleerd, heeft zij het recht in te grijpen en eventueel de desbetreffende speler inclusief zijn of haar account te verwijderen uit de OranjeHockey app. Winnaars van de maandprijzen ontvangen persoonlijk bericht. Over de uitslag met betrekking tot de maandprijzen kan niet gecorrespondeerd worden.