Samen naar een veiliger sportklimaat

Sportiviteit & Respect staan al jaren op de agenda van de KNHB. Naast de eigen campagne rond dit thema werkt de KNHB ook mee aan het sportbrede programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’. ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om geweld en intimidatie rondom sportvelden tegen te gaan en een veilig sportklimaat te creëren waarin iedereen met plezier kan sporten.

Stimuleren van sportplezier

Met Minke Booij en Floris Evers als ambassadeurs vanuit de hockeysport richt ‘Naar een veiliger sportklimaat’ zich voornamelijk op het stimuleren van sportplezier. Met opleidingen, workshops en toolkits leren ze bestuurders, trainers, coaches, begeleiders én ouders hoe je ervoor zorgt dat (jonge) sporters plezier krijgen en houden in sport.

Tien actiepunten

Het programma heeft tien concrete actiepunten:

  • 7.500 verenigingen zetten zich in voor Sportiviteit & Respect
  • 25.000 trainers, coaches en begeleiders verbeteren hun pedagogische vaardigheden
  • 5.000 verenigingen doorlopen een traject ter verbetering van het pedagogisch klimaat
  • 5.000 verenigingen maken duidelijk welke regels gelden op en rond het veld
  • Spelregels met een positieve invloed op het spel worden breed uitgedragen
  • Voor elke wedstrijd een competente scheidsrechter, getraind in weerbaarheid
  • Topsporters zetten zich in als ambassadeur
  • Er komt een sportbrede aanpak van excessen, in samenwerking met politie en justitie
  • Er komt een registratiesysteem voor excessen
  • Effectief tuchtrecht binnen elke sportbond

Betrokken partijen

Het programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

Meer weten?

Meer informatie over het programma veilig sportklimaat vind je op www.veiligsportklimaat.nl.

Wil je op jouw vereniging meer doen met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat? Vraag dan een intakegesprek en verenigingsbox aan via de website van de KNHB.