Koninklijke Nederlandse Hockey Bond

De Nederlandsche Hockey en Bandy Bond (NHBB) is opgericht in Amsterdam op 8 oktober 1898 door vijf clubs uit Amsterdam, Den Haag, Delft, Zwolle en Haarlem. In 1941 werd de Nederlandse Dameshockey Bond onderdeel van de NHBB. In 1973 veranderde de enigszins ouderwetse naam van de bond (de bandyspelers waren in 1898 al vertrokken) in Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Het bondsbureau is gevestigd in De Weerelt van Sport in Utrecht. Binnen de organisatie zijn ongeveer 1100 mensen actief, met name vrijwilligers. Circa 150 medewerkers zijn in dienst, waarvan 58 werkzaam zijn op het bondsbureau. De bond wordt aangestuurd door het negenkoppige bondsbestuur. De KNHB concentreert zich op het creëren van een aanbod dat kwalitatief goed is en aansluit bij de wensen van de hockeyers en betrokkenen: vanaf de jongste jeugd tot de veteranen en van breedtesport tot topsport.

Districten

Nederland is onderverdeeld in zes districten die de verenigingen ondersteunen en adviseren bij hun activiteiten. Ze houden zich onder andere bezig met arbitrage, competities en districtselecties. De zes districten zijn:

  1. District Noord Nederland
  2. District Oost Nederland
  3. District Zuid Nederland
  4. District Noord-Holland
  5. District Midden Nederland
  6. District Zuid-Holland

Clubs

De KNHB ondersteunt via de districten ruim 322 aangesloten clubs. Alle clubs in Nederland hebben gezamenlijk circa 255.000 leden. De grootste vereniging telt meer dan 3.000 leden. De kleinste heeft er ongeveer 80.

Visie 2020

De KNHB schreef een Visie 2020 waarbij vier belangrijke pijlers aan bod komen:

  1. Een leven lang hockey(en)
  2. Een positieve maatschappelijke impact
  3. Bij de wereldtop in een wereld sport
  4. Toekomstbestendige financiën

Internationaal

De KNHB is lid van de in Brussel gevestigde Europese Hockey Federatie (EHF) en van de in Lausanne gevestigde Internationale Hockey Federatie (FIH).

Ga voor meer informatie naar de website van de KNHB.

Andere organisaties