TEN HAVE Change Management

Sinds 2004 is TEN HAVE Change Management al official supplier van de KNHB. TEN HAVE Change Management is als organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij complexe of ingrijpende veranderingen. De samenwerking met de KNHB wordt gekenmerkt door het ondersteunen van de KNHB en hockeyverenigingen in hun weg naar verdere professionalisering. Samen organiseren zij regelmatig workshops waarbij bestuurders van verenigingen bij elkaar komen om samen van gedachten te wisselen en van elkaar te leren.

www.tenhavecm.com