01-03-2020: Hockey: Heren Oranje Rood v Amsterdam: Eindhoven