13-10-2019: Hockey: Vrouwen Oranje Rood v Hurley: Eindhoven