Nieuwe spelregel: ‘lange corner’

Deze keer:

‘Lange corner’

De huidige lange corner wordt vervangen door een spelhervatting voor de aanvallende partij op de 23-meterlijn, recht tegenover de plek waar de bal over de achterlijn is gegaan. De spelhervatting vindt plaats binnen het 23-metergebied, waardoor de bepalingen voor de aanvallende vrije slag voor overtredingen binnen het 23-metergebied van toepassing zijn.

Lees alles over de nieuwe spelregels opĀ www.knhb.nl.