Nieuwe spelregel: ‘Mondbeschermer verplicht’

Deze keer:

‘Mondbeschermer verplicht’

Veldspelers zijn verplicht mondbescherming (‘bitje’) te dragen gedurende de wedstrijd. Dit geldt voor alle categorieën spelers/speelsters (junioren/senioren/veteranen) tijdens door de bond georganiseerde wedstrijden.

Dispensatie: Spelers kunnen uitsluitend om medische redenen ontheffing aanvragen bij de KNHB. Zij dienen op verzoek van de scheidsrechters de schriftelijke ontheffing van de KNHB te tonen.

Lees alles over de nieuwe spelregels op www.knhb.nl.