Nieuwe spelregel: ‘Vrije slag binnen vijf meter van de cirkel’

Deze keer:

‘Vrije slag binnen vijf meter van de cirkel’

Vrije slag binnen vijf meter van de cirkel: Een aanvallende vrije slag binnen vijf meter van de cirkelrand wordt genomen op de plek van overtreding. De bal wordt niet meer teruggelegd tot een plek vijf meter buiten de cirkel. De spelhervatting vindt plaats binnen het 23-metergebied waardoor de bepalingen voor de aanvallende vrije slag voor overtredingen binnen het 23-metergebied van toepassing zijn.

Lees alles over de nieuwe spelregels opĀ www.knhb.nl.