Spelregels

Spelregels NK Shoot Out

23-metergebied

De speler die een shoot-out neemt en de (doel)verdediger die de shoot-out verdedigt, mogen tijdens deze shoot-out in het 23-metergebied komen.

Uitvoering

De shoot-out dient als volgt worden uitgevoerd:

 • De (doel)verdediger die de shoot-out verdedigt, start op of achter de doellijn.
 • De bal wordt recht tegenover het midden van het doel op de dichtstbijzijnde 23-meterlijn gelegd.
 • De speler die de shoot-out neemt start buiten het 23-metergebied en dichtbij de bal.
 • De scheidsrechter fluit om de shoot-out te laten beginnen; de speler die de shoot-out neemt en de (doel)verdediger die de shoot-out verdedigt, mogen daarna in elke richting bewegen.

Einde van de shoot-out

De shoot-out is ten einde als:

 • Er 8 seconden vanaf het beginsignaal voorbij zijn.
 • Een doelpunt is gescoord van binnen de cirkel.
 • De aanvaller een overtreding begaat.
 • De (doel)verdediger binnen of buiten de cirkel een onopzettelijke overtreding begaat: de shootout wordt overgenomen door dezelfde aanvaller op dezelfde (doel)verdediger.
 • De (doel)verdediger binnen of buiten de cirkel een opzettelijke overtreding begaat: een strafbal wordt toegekend en genomen.
 • De bal buiten het speelveld gaat over de achterlijn of zijlijn, ook wanneer dit door de (doel)verdediger opzettelijk gebeurt.

Doelpunten maken / voorkomen

Tijdens het NK Shoot Out wordt gekeken of een speler wel of niet scoort en er wordt gekeken of een keeper wel of geen doelpunt voorkomt.

www.hockey.nl/nkshootout

Spelregels NK Scoop

 • Bij het nemen van de scoop mogen de deelnemers het startvierkant (groen) – zie afbeelding – niet uit.
 • De precieze scoop moet binnen de (blauwe) lijnen neerkomen om te tellen (± 3 meter breed).
 • De verre scoop mag ook buiten de lijnen landen, zolang de eerste stuiter op het veld is en niet op de stenen rand of binnenkant van het hek.
 • Wanneer de verste scoop binnen de (blauwe) lijnen valt wint de nemer hiervan beide prijzen.

Uitvoering:

 • Er zijn 4 verschillende categorieën
  • Op leeftijd: t/m 14 jaar & t/m 17 jaar
  • Op geslacht: jongens en meisjes apart
 • De competitie bestaat uit 3 rondes.
 • Elke deelnemer krijgt per ronde 3 ballen om zo ver/precies mogelijk te scoopen je krijg dus in totaal minimaal 9 kansen.
 • Per ronde komt iedereen 1 keer aan de beurt om zijn/haar 3 ballen achter elkaar te scoopen.
 • Na de 3 rondes krijgen de 3 beste deelnemers in iedere categorie nog één extra ronde (3 ballen).
 • Er is een winnaar voor de verste scoop en een aparte winnaar voor de verste én meest precieze scoop.

Verder:

 • De scheidsrechter controleert of aan alle regels voldaan wordt.
 • De afstand waar de bal voor het eerst de grond raakt telt (dus niet tot waar de bal rolt/stuitert).
 • Deelnemers mogen op de dag van de finale (23 juni 2019) nog geen 18 zijn.
 • Uiteindelijk zijn er 8 winnaars per district die door mogen naar de finaledag:
  • Jongens t/m 14: verste         Meisjes t/m 14: verste
  • Jongens t/m 14: precies       Meisjes t/m 14: precies
  • Jongens t/m 17: verste         Meisjes t/m 17: verste
  • Jongens t/m 17: precies       Meisjes t/m 17: precies

Finaledag

 • 6 districten met elk 8 winnaars.
 • We hanteren dezelfde 4 poules als bij het districtskampioenschap, dit keer met 12 deelnemers per poule (uit elk district een winnaar precisie en een winnaar afstand).
 • We hanteren dezelfde speeltijd als bij het districtskampioenschap.
 • We spelen afhankelijk van het aantal deelnemers op 2 halve velden tegelijk, dus is er plaats voor 2 poules.
 • Totale duur van 90 minuten.