Spelregels

Spelregels NK Shoot Out

23-metergebied

De speler die een shoot-out neemt en de (doel)verdediger die de shoot-out verdedigt, mogen tijdens deze shoot-out in het 23-metergebied komen.

Uitvoering

De shoot-out dient als volgt worden uitgevoerd:

  • De (doel)verdediger die de shoot-out verdedigt, start op of achter de doellijn.
  • De bal wordt recht tegenover het midden van het doel op de dichtstbijzijnde 23-meterlijn gelegd.
  • De speler die de shoot-out neemt start buiten het 23-metergebied en dichtbij de bal.
  • De scheidsrechter fluit om de shoot-out te laten beginnen; de speler die de shoot-out neemt en de (doel)verdediger die de shoot-out verdedigt, mogen daarna in elke richting bewegen.

Einde van de shoot-out

De shoot-out is ten einde als:

  • Er 8 seconden vanaf het beginsignaal voorbij zijn.
  • Een doelpunt is gescoord van binnen de cirkel.
  • De aanvaller een overtreding begaat.
  • De (doel)verdediger binnen of buiten de cirkel een onopzettelijke overtreding begaat: de shootout wordt overgenomen door dezelfde aanvaller op dezelfde (doel)verdediger.
  • De (doel)verdediger binnen of buiten de cirkel een opzettelijke overtreding begaat: een strafbal wordt toegekend en genomen.
  • De bal buiten het speelveld gaat over de achterlijn of zijlijn, ook wanneer dit door de (doel)verdediger opzettelijk gebeurt.

Doelpunten maken / voorkomen

Tijdens het NK Shoot Out wordt gekeken of een speler wel of niet scoort en er wordt gekeken of een keeper wel of geen doelpunt voorkomt.

Terug naar het overzicht