125 jaar hockey in Nederland – oudste club Amsterdam viert lustrum

Op 28 januari 1892 werd de Amsterdamsche Hockeyclub opgericht, later dat jaar omgedoopt in Amsterdamsche Hockey en Bandy club. Aanstaande zaterdag bestaat AH&BC dus precies 125 jaar. Daarmee is de vereniging uit het Amsterdamse Bos niet alleen de oudste hockeyclub van Nederland, ze is zelfs ouder dan de KNHB. Met de oprichting van AH&BC begon het hockey, de sport waar wij allemaal zo van houden, in Nederland. Hoe de oprichting van ’s lands eerste hockeyclub tot stand kwam, lees je hieronder.

*Een versie van deze tekst verscheen eerder in het Gedenkboek Amsterdamsche Hockey en Bandy Club 100 jaar 1982-1992.

Op aandringen van den Heer Mulier, den pionier van de voetbalsport, bezocht een Engelsch Bandyteam ons land in den winter van 1890-1891. Dit elftal onder den naam van Buzy-Fen-Bandy-Club, werd aangevoerd door Mr. Tebbutt en demonstreerde in Amsterdam en Haarlem de edele Bandysport. In de eerste wedstrijden wonnen de Engelschen zoals zij wilt weldra begonnen de Hollanders, goede schaatsenrijders als zij zijn, flink partij te even. Het spel viel dan ook zeer in den smaak, zodat besloten werd dit spel over te nemen. De eerste liefhebbers van Bandy werden de oprichters van de Amsterdamse Hockey- en Bandy Club.

In het jaar 1891 werd door de Heeren C.A.A. Dudok de Wit Jr en Ant. J. Abspoel het plan opgevat om in navolging der Engelschen die hier het hockeyspel op het ijs introduceerden, dit spel ook hier ingang te doen vinden. Reeds werden eenige sportliefhebbers hiervoor opgewarmd, maar de plotseling ingevallen dooi echter, maakte toen aan dat plan een einde. Bijna een jaar later kwamen dezelfde heeren op hun plannen terug en werden een 25-tal sportliefhebbers uitgenodigd een vergadering bij te wonen, welke gehouden werd op 28 Januari 1892 in het American Hotel. Op deze vergadering, dus op 28 Januari 1892, werd de Amsterdamsche Hockey en Bandy Club opgericht. In hoofdzaak werd er gesproken over de mogelijkheid om het spel op het land te spelen.

Ook op het land?

De oefeningen op land werden vastgesteld des Zondags van 10 – 12 uur, daar in de middaguren de beschikbare sportvelden voor voetbal dienst moesten doen. De hockeystokken waren zware kromgetrokken knuppels, ongeveer de vorm van den tegenwoordige hockeystok, maar rond natuurhout, overal ongeveer even dik. Eigenaard is het te vermelden, dat evenals bij het croquetspel er een kist met hamers aanwezig is, in het begin bij Hockey een kist met stokken op het veld was, waaruit leden die spelen gingen er een uitzochten. De bal waarmee gespeeld werd, was vermoedelijk een gewone cricketbal.

Op zondag 7 februari had de eerste bijeenkomst plaats achter het Rijksmuseum. Een 12-tal leden was opgekomen en tot aller genoegen werd geconstateerd dat hockeyspel ook op het land een hoogst aangenaam en ambitieus spel was.

Over regels niets bekend

Over afmetingen terrein, goals, enz. is niets bekend, ook niet over regels van het spel waaronder deze partij gespeeld is. Afhouden, trappen, omverlopen enz. zal wel niet zwaar gestraft zijn, ook zullen in deze partij wel enkele enthousiasten blauwe schenen opgelopen hebben. Hoewel de club reeds in haar eerste jaar twee captains had, is er van een elftal of wedstrijden niets bekend. De eerste jaarvergadering heeft plaats gevonden op 22 oktober 1892 in American Hotel. Met genoegen kan worden geconstateerd dat de kas der club met een voordelig saldo van fl45,69 sloot.

 

C.A.A. Dudok de Wit Jr, Oprichter en eerste Voorzitter 1892-1895


Wat vind jij? Praat mee...