Erevoorzitter Van Boekel als reddende engel bij MHC Oss

Naar aanleiding van het aftreden van het bestuur van MHC Oss na het ‘nee’ tegen het nieuwbouwplan, is erevoorzitter John van Boekel naar voren geschoven als reddende engel. Op verzoek van ‘nauw betrokken personen bij de club’ neemt Van Boekel het initiatief om de impasse waarin de vereniging momenteel verkeert, zo snel mogelijk te doorbreken.

Erevoorzitter Van Boekel laat via een persbericht weten: ‘Adequaat handelen is noodzakelijk om ervoor zorg te dragen dat de gerezen meningsverschillen worden overbrugd. Het is van groot belang dat de bestuurlijke continuïteit wordt hersteld en er een oplossing komt voor de bouw van een nieuw clubhuis.’

Aftreden heroverwegen

Van Boekel heeft het bestuur verzocht om het aftreden te heroverwegen. Daarnaast stelt hij een commissie samen, die zich zal buigen over het vervolgproces voor een nieuw clubhuis en kleedkamers.

‘Het streven is op zo kort mogelijke termijn – uiterlijk 21 maart 2016 – tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering dit advies aan de leden voor te leggen.’

Tot slot benadrukt Van Boekel de noodzaak om snel uit de impasse te komen. ‘Zowel de behoefte aan een nieuwe accommodatie, de toegezegde financiering door de gemeente Oss en de verwachting dat de bouwprijzen uitstel van de bouw nadelig beïnvloeden, zijn belangrijke argumenten voor een concrete oplossing op korte termijn.’

Continuïteit gewaarborgd

De erevoorzitter eindigt met de geruststellende woorden: ‘Het afgetreden bestuur zal tot de hiervoor vermelde ledenvergadering alle lopende zaken afhandelen, waarmee de continuïteit van de vereniging is geborgd.’


Wat vind jij? Praat mee...