Passen en meten bij Roomburg, dat vierde veld voorlopig kan vergeten

Trainingen die duren tot diep in de avond. Teams die alleen uitwedstrijden spelen. En velden die gedeeld worden. Het is passen en meten bij Roomburg, dat nog altijd dolgraag een vierde veld wil. De Leidse club raakte echter verstrikt in een ambtelijke molen, waardoor die uitbreiding ook dit jaar niet doorgaat.

Dat er in maart een ‘nee’ uit de bus rolde tijdens een raadgevend referendum over de herinrichting van het Roomburgerpark – waar de club huist – was al slecht nieuws. Onlangs bleek in de gemeenteraad ook geen meerderheid te zijn voor een van de drie aangedragen alternatieve locaties voor het vurig gewenste vierde veld.

‘In een stad die groeit en waar de vraag naar sport toeneemt merk ik dat juist de oppervlakte aan sport verdampt. De afgelopen jaren zijn er in Leiden achttien sportvelden verdwenen. Als het inwonertal stijgt, moet je als gemeente de voorzieningen op niveau houden. Daarvoor moet je oplossingen bedenken’, zegt voorzitter Bas Pietersen van Roomburg.

Geen oplossing voor de korte termijn

Een oplossing op korte termijn zit er niet in voor club, want de gemeente heeft besloten de beslissing over de aanleg van het vierde veld over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar heen te tillen, zodat een nieuwe raad zich kan buigen over dit dossier.

De Leidse Hockeyclub Roomburg huist al 65 jaar in het Roomburgerpark, ingeklemd tussen het Rijn-Schiekanaal en een woonwijk. Met 1350 leden, van wie ruim tachtig procent uit de omliggende wijken komt, en drie velden zit de club krap in zijn jas. Volgens de ratio van de KNHB is er te weinig ruimte voor de leden.

Vierde veld in Roomburgerpark

Nadat eerdere verhuisplannen waren afgeketst, kwam er een plan op tafel waarbij het vierde veld in het Roomburgerpark werd aangelegd. Het einde van een periode van vijftien jaar ruimtegebrek leek in zicht. Het plan kreeg de steun van het stadsbestuur, maar een groep omwonenden was minder enthousiast. Verenigd in Vrienden van het Roomburgerpark namen zij het initiatief tot een referendum. In meerderheid stemden de inwoners van Leiden tegen het plan.

Impressie Roomburgerparkleiden.nl. Het plan werd bij het referendum in meerderheid afgewezen.

‘Als sportvereniging moesten wij het plan verdedigen, maar een club is er niet om campagne te voeren. Dat ligt niet in de lijn van het karakter van een sportvereniging. Sport moet verbinden, maar een referendum werkt polariserend. Als bestuur van een vereniging wil je juist zo veel mogelijk mensen gelukkig maken en dat kon nu niet.’

Vervolgens kreeg de plaatselijke sportwethouder de opdracht om met alternatieven te komen. Echter, geen enkele van de drie geopperde opties voor een extra veld voor Roomburg kon in de raad rekenen op een meerderheid. Kortom, de kwestie blijft zich voorlopig voortslepen.

‘In de raad is het besef dat het vierde veld nodig is. Maar er is geen meerderheid te vinden voor een locatie, waardoor zij het besluit voor zich uitschuiven. Hierin kan je de raad wel een gebrek aan leiderschap verwijten. Als we niet uitkijken zijn we er straks al twintig jaar mee bezig’, zegt Pietersen.

Creatief zijn

Roomburg moet voorlopig dus roeien met de riemen die het heeft. ‘We barsten uit onze voegen. Met de beperkte ruimte die we hebben moeten we heel zorgvuldig en strak plannen. Het vereist maximale creativiteit.’

De club werkt, met name bij de jeugd, met teams met een grootte van zeventien spelers. Vanwege het gebrek aan velden, spelen sommige teams alleen uitwedstrijden. Ook de trainingstijden worden tot het maximale uitgerekt. De schema’s zijn aangepast aan de schooltijden waardoor er zo vroeg mogelijk wordt begonnen en er tot 22.30 uur wordt getraind.

‘Onze selectieteams trainen twee keer in de week en dat is minder dan andere clubs, die drie keer in de week trainen’, zegt Pietersen die erop wijst dat teams aanspraak kunnen maken op een voor hen gunstiger tijdstip. ‘We hebben afgesproken dat teams die het meest bijdragen aan het goed draaien van de vereniging voorrang krijgen.’

Soepel en efficiënt

Om de trainingen zo soepel en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, beginnen de teams voor de start van de eigen training al met warmlopen op de inloopstrook op het complex. Afhankelijk van de afspraken tussen de teams kan een team daarna een kwart of een achtste gedeelte van het veld gebruiken om in te slaan.

Ideaal is anders, beseft Pietersen. ‘Ik had het iedereen gegund dat we meer ruimte zouden hebben, maar onze leden zijn veerkrachtig. Roomburg is een gezellige en warme vereniging. Het is een club waar mensen graag komen. We staan er als club goed op.’

Nieuwe leden blijven zich dan ook aanmelden. ‘Je kunt als vereniging niet zeggen dat je geen leden aanneemt, want dan zal je na verloop van tijd als club afsterven. Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk te voorzien in hockey. Nieuwe leden komen op een lijst, waarna we kijken of wij hen alsnog kunnen plaatsen. Natuurlijk sturen we ook mensen door naar andere verenigingen, maar wij zijn een familieclub en willen dat ook faciliteren. Je kan moeilijk zeggen dat iemand van een gezin wel bij ons kan spelen en de andere gezinsleden niet.’

Het vierde veld is dus op de lange baan geschoven, maar ondertussen bloeit het clubleven sinds tijden wel weer. ‘De afgelopen periode heeft iedereen op de proef gesteld. We waren veel bezig met de buitenwereld en kunnen nu weer aan de slag met de binnenwereld, de club zelf.’


Wat vind jij? Praat mee...