Het Spelregelantwoord: verpest de voorzet de prachtgoal?

Ja, het was een schitterende goal die we eerder deze week toonden in onze Spelregelvraag. Daar was iedereen het zonder meer over eens.

Over het toekennen van de treffer, daarover was nog wel wat discussie.

Want was de pass die vooraf ging aan het Belgische doelpunt wel in de haak? Jawel, stelt Hoofdklasse-scheidsrechter Armand Triepels. ‘Dit is ‘gewoon’ een doelpunt. Met het afmaken is sowieso niets mis, dus kijken we inderdaad naar de bal die de cirkel ingaat.’

‘De pass beschouwen we als niet gevaarlijk. De verdediger hoeft de bal niet te ontwijken. De aanvaller speelt de bal niet in de richting van de verdediger, waardoor er geen gevaarlijke situatie ontstaat. Dit mag dus een geldig doelpunt opleveren.’

Wanneer is het dan wel gevaarlijk? ‘We beschouwen een pass of schot waarbij de tegenstander een terecht ontwijkende reactie maakt als gevaarlijk. Ook moet de tegenstander de bal van het lichaam af spelen, een bal richting het lichaam die boven de knie komt, beschouwen ook als gevaarlijk spel.’

Op lager niveau eerder fluiten bij ‘hoog’

In de reacties kwam het niveau waarop zo’n situatie plaatsvindt nog ter sprake. Triepels raadt aan om daar zeker rekening mee te houden. ‘Op hoger niveau is er in het algemeen meer controle over de bal. Op lager niveau moet je dus sneller fluiten voor een bal die hoog geslagen wordt, de spelers verwachten dat niet waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als scheidsrechter neem je dit soort factoren altijd mee wanneer je een beslissing neemt. Maar in dit geval is het een geldig en mooi doelpunt.’


14 Reacties

 1. valley-in-the-alps

  Uitstekende uitleg van de spelregel door Armand Triepels. Kniehoogte is de beschrijving bij de SC push/slag indien de bal de uitloper raakt. Gevaarlijk is ter beoordeling van de scheidsrechter 😄. Heerlijk. Indien een verdediger de bal onder druk ongecontroleerd met de backhand wegslaat wordt idd snel beoordeelt als gevaarlijk ... kniehoogte is meestal indicatie of het gecontroleerd is.

 2. valley-in-the-alps

  Deze week ‘n interessant voorval met JB1 ... aanvaller slaat vrij van net buiten de cirkel de bal hoog op de goal .. de keeper keert de bal waar na ‘n scrimmage alsnog wordt gescoord ... veel protest bij de jongens. “Maar dat is toch gevaarlijk ... van buiten de cirkel mag de bal niet hoog op goal ..” 😟 Doelpunt toekennen of niet?

  1. armandtriepels

   Hi valley-in-the-alps! Ik weet natuurlijk niet welk niveau jullie JB1 speelt en hoe de situatie verliep. Zo kan ik me voorstellen dat er, gezien de opvolgende scrimmage, spelers rondom de keeper stonden. Zijn er verdedigers geweest die hebben moeten wegduiken / écht ervan schrokken omdat de bal rakelings langs dreigde de vliegen? Houdt er rekening mee dat het niet direct een schot op goal kan zijn, omdat de bal van buiten de cirkel komt. In het geval van de omschreven clip, is er een aanvalster die de bal aangespeeld krijgt en afmaakt. Is er geen aanvaller in de buurt, hou het dan simpel voor jezelf. Diegene die de bal speelt kan dan op geen enkele manier direct resultaat halen. Wel benadruk ik graag aan iedereen: Uiteindelijk ligt de interpretatie of hij gevaarlijk is, bij jou als scheids en is iedere situatie anders. Loop de spelregels eens na en leg deze naast hetgeen jij ziet gebeuren.

  2. flyingdutch

   Vrije slag verdediging. Ten eerste is zo'n bal natuurlijk een opzettelijk omhoog geslagen bal, en dat mag alleen bij een schot op doel. Aangezien net van buiten de cirkel werd geslagen is er geen sprake van een schot op doel. Ten tweede omdat zo'n bal natuurlijk ook nog eens (bijna) altijd gevaarlijk is. Gewoon affluiten dus.

 3. hockey91

  Spelreglement zegt onder andere de volgende dingen: 9.9 Spelers mogen de bal niet opzettelijk met een slag omhoog spelen, behalve bij een schot op doel. Een omhoog geslagen bal moet expliciet worden beoordeeld op het feit of dit wel of niet met opzet gebeurde. Het is geen overtreding als de bal, waar ook in het veld, met een slag, zonder opzet en zonder dat de slag gevaar oplevert, van de grond gaat. Dit geldt ook voor een vrije slag. De bal over de stick van een tegenstander of over een op de grond liggende tegenstander heen spelen, is toegestaan, zelfs in de cirkel, tenzij de actie als gevaarlijk wordt beoordeeld. Spelers mogen de bal met een flick of scoop omhoog spelen, mits dit geen gevaar oplevert. Een flick of scoop in de richting van een tegenstander die zich binnen een afstand van 5 meter bevindt, geldt als gevaarlijk. Indien de tegenstander duidelijk op de bal of de aanvaller inloopt zonder de intentie te hebben om de bal met de stick te spelen, dient de speler bestraft te worden voor gevaarlijk spel. 13.3 L (Bepalingen voor het nemen van een strafcorner) Indien een verdediger duidelijk op de bal of de aanvaller inloopt zonder de intentie te hebben om de bal met de stick te spelen, dan dient de verdediger bestraft te worden voor gevaarlijk spel. Maar indien een verdediger binnen 5 meter van de bal is bij het eerste schot op doel en beneden de knie wordt geraakt, dan wordt opnieuw een strafcorner toegekend. Indien een verdediger binnen 5 meter van de bal is bij het eerste schot op doel en op of boven de knie wordt geraakt, dan wordt het schot op doel als gevaarlijk beoordeeld en moet aan de verdedigers een vrije slag worden toegekend.

 4. berendbroerse

  Jammer dat in het antwoord geen aandacht wordt besteed aan het verbod (behoudens bij een schot op doel) de bal opzettelijk met een slag omhoog te spelen (regel 9.9). Als je het antwoord leest zou je kunnen denken dat je een omhoog geslagen (dus niet gepushte) bal zoals deze voorzet alleen op gevaar moet beoordelen.

  1. armandtriepels

   Hi bb! In de clip heeft de scheidsrechter naar alle waarschijnlijkheid geen directe opzet beoordeeld bij het vertrek van de bal. Waarna de bal met geluk op de juiste plek terecht is gekomen. Het is aan jou als scheidsrechter om te beoordelen of jij het schot in deze opzettelijk omhoog slaan vindt of dat je geen opzet ziet en een strakke slag over het veld in eerste instantie verwacht.

 5. Mark Bouwman

  Typisch Nederlands gevalletje van regelneverij vs spelopvatting. Goede uitleg, mooi doelpunt, klaar.

 6. valley-in-the-alps

  Mooie reactie van Bouwman ... zo is het ... bij JB1 heb ik het doelpunt toegekend. De keeper wist precies te vertellen dat de bal van buiten de cirkel was geslagen ... had hem moeten laten gaan ... hij keerde de niet gevaarlijk geslagen bal waarna de bal alsnog het doel werd ingespeeld.

  1. flyingdutch

   En toch is het écht fout. In jouw casus slaat een aanvaller de bal van net buiten de cirkel hoog richting doel. Dat is een opzettelijk omhoog geslagen bal niet zijnde een schot op doel en dat mag gewoon niet. Niet volgens de regels en niet in de praktijk, ook niet internationaal of in de hoofdklasse. Terechte protesten van de verdediging dus.

 7. Julia van Kollenburg

  Typisch hockey. Je maakt de regel zo lastig dat de interpretatie bij de scheidsrechter ligt. En dat in de wetenschap dat jeugdwedstrijden bijna altijd door onervaren jeugdleden worden gefloten. Veel te ingewikkeld en voer voor discussie op en langs het veld. Maak een duidelijke regel: hoog de cirkel in is overtreding bijvoorbeeld.

 8. valley-in-the-alps

 9. valley-in-the-alps

  @Juliavk … in basis mee eens, vooral de hoge bal (scoop) en alle variante van aanvallende vrije slag binnen 5m van de cirkel. Bij de SC moet de slag op plakhoogte vanwege gevaar en risico letsel voor de verdediger … tegenwoordige wordt de sleep met volle kracht en snelheid genomen. “Hoog” is geen overtreding, beoordeling op gevaar is logisch. Hou rekening met niveau en technisch vermogen van spelers. Opzettelijkheid is vaak lastig te beoordelen. We gaan dit weekend gelukkig weer het veld op … zullen we zien hoe iedereen uit het Corona tijdperk is gekomen. 😄


Wat vind jij? Praat mee...