Hockeyvelden geven geen gezondheidsgevaar

Naar aanleiding van een uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla ontstond onrust met betrekking tot kunstgrasvoetbalvelden. In Nederland liggen 2000 kunstgrasvoetbalvelden waarvan onduidelijk is of ze gezondheidsrisico’s opleveren. Het gaat om de velden die bestrooid zijn met rubberkorrels, die gemaakt zijn van vermalen autobanden. Een deel van die korrels zou kankerverwekkend zijn. Wetenschappers bepleiten in het tv-programma serieus onderzoek naar die risico’s voor sporters.

Ook bij hockey.nl kwam naar aanleiding van deze uitzending een aantal vragen binnen over de gezondsheidsrisico’s van de hockeyvelden. Chantal Mies, beleidsadviseur bij de KNHB, neemt alle onzekerheid weg. ‘De kunstgrasvoetbalvelden waar het om gaat zijn velden die bestrooid zijn met rubberen korrels. Onze hockeyvelden maken überhaupt geen gebruik gemaakt van rubber als infillmateriaal.’

Mies vertelt dat er voor een hockeyveld eigenlijk maar 2 mogelijkheden zijn als laag tussen de grassprieten: water of zand. In enkele gevallen is de laag onder de kunstgrasmat, de e-layer die voor demping zorgt, wel van onder andere rubber gemaakt. ‘Maar die elastische laag is volledig ingekapseld en ingeklemd aan de zijkanten en daarbovenop komt nog eens de kunsgraslaag. Aanraking van het lichaam met het rubber, waar het in de documentaire van Zembla om gaat, is dus onmogelijk.’


Wat vind jij? Praat mee...