Huisregels reageren op hockey.nl

De redactie van hockey.nl heeft de huisregels voor het reageren op dit platform aangescherpt. Het is vanaf 1 oktober 2021 alleen nog mogelijk om te reageren met een account onder je eigen naam. De redactie van hockey.nl kan bij twijfel vragen om je identiteit te bewijzen.  

Hockey.nl is hét nieuws- en fanplatform over hockey in Nederland. Dagelijks bezoeken tienduizenden mensen onze platformen. Behalve dat er dagelijks nieuwsberichten, reportages en interviews worden gepubliceerd, is het ook een plek waar hockeyliefhebbers kunnen meepraten over hun geliefde sport. Daar zijn de reacties onder de artikelen voor bedoeld.

Reageren

Reageren mag door iedereen met een account bij hockey.nl én als je bij de schermnaam je eigen naam invult (let op: dit kan alleen via de browser en niet via de app). Je schermnaam wordt door de redactie gecontroleerd voordat jouw eerste reactie wordt gepubliceerd.

 

Bij twijfel over jouw identiteit, neemt de redactie via de mail contact met je op. Dat doen we zo snel mogelijk, maar daardoor kan het zijn dat jouw reacties tijdelijk niet worden geplaatst.

Hockey.nl heeft in de algemene voorwaarden de Huisregels voor gebruikerscontent opgenomen. Aanvullend daarop gelden voor het reageren onderstaande huisregels. De redactie modereert op basis daarvan alle reacties die op de site en in de app worden geplaatst. Reacties waarvan de redactie vindt dat ze niet door de beugel kunnen, worden verwijderd. Reageerders die volharden in het beledigen en aanvallen van mensen, worden per mail aangesproken op hun gedrag. In enkele gevallen worden mensen definitief geweerd van hockey.nl. Dit is in het verleden al eens gebeurd.

De huisregels

Vuistregel

Bedenk voor je reageert of jouw reactie ook voor anderen informatief en/of vermakelijk is.

Racisme, discriminatie en bedreigen

Racisme, antisemitisme, extreemrechts taalgebruik en bedreigingen komen we in de reacties niet tegen, maar zijn ook verboden.

Beledigen

Ben je het met iemand niet eens, dan mag je dat zeggen. Maar we accepteren niet dat er wordt gescholden of mensen worden beledigd. Opmerkingen over afkomst, lengte, gewicht, haarkleur of haardos horen niet thuis op hockey.nl.

Stelselmatig negatief reageren

Kritiek is prima, maar het stelselmatig leveren van kritiek die vooral bedoeld is om je zin door te drijven of, nog erger, mensen te beschadigen, wordt niet getolereerd. Als je onder een bericht een bepaalde mening geeft, hoeven we die niet op tien andere plaatsen ook te lezen. Na één keer weten we dat wel.
Van het schrijven van reacties onder verschillende namen met als bedoeling een discussie een bepaalde kant op te sturen, worden we ook niet blij. Die reacties verwijderen we, of we treffen zwaardere maatregelen.

Off topic

Reacties moeten gaan over de inhoud van dat artikel. Als jij je mening over andere zaken wil geven, doe dat maar ergens anders. Dat voegt niets toe.

Slecht taalgebruik

Wij doen als redactie ons best om in helder duidelijk Nederlands te schrijven. Dat verwachten we van de reageerders ook. Voor tenenkrommende taal- en spelfouten, die zorgen voor onnavolgbare en/of onleesbare reacties, of het onnodig gebruik van HOOFDLETTERS OM JE BOODSCHAP KRACHT BIJ TE zetten, zijn we allergisch.

Reclame

Je mag best trots zijn op jouw werkgever en we begrijpen dat je af en toe een wit voetje wilt halen, maar reclame maken wordt niet getolereerd.

Privégegevens

Het posten van privégegevens van anderen staan we niet toe.

Wie beslist of je in de fout bent gegaan?

De redactie van hockey.nl. De huisregels zijn volgens ons duidelijk, maar natuurlijk bestaat er een grijs gebied. Dan kun je de pech hebben dat je reactie wordt verwijderd. Wees dan sportief. Wil je jezelf die discussie besparen, zorg dat je binnen de lijnen blijft met je reactie.

In overtreding?

We halen sowieso jouw reactie weg. Bij herhaalde overtredingen kunnen we besluiten om jouw account te blokkeren. Hiervan stellen we je wel van tevoren op de hoogte.

Deze huisregels voor reageren op hockey.nl zijn aanvullend op de Huisregels voor gebruikerscontent zoals die staat vermeld in de algemene voorwaarden van hockey.nl.


1 Reactie

  1. remcovanstaveren@hotmail.com

    Is Kampong-HGC ergens te volgen?


Wat vind jij? Praat mee...