KNHB: nijpend tekort aan hockeyvelden in Utrecht

Als er geen maatregelen worden genomen, kampt de regio Utrecht in 2020 met een tekort van circa 20 hockeyvelden. Dat concludeert de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) op basis van een onderzoek van Mulier Instituut. Het beter benutten van de veldcapaciteit lost een deel van het probleem op, maar volgens de KNHB is aanleg van nieuwe velden noodzakelijk.

In het rapport wordt een nijpende situatie geschetst bij een groot aantal Utrechtse hockeyclubs. Van de 19 clubs uit de regio Utrecht kampen er 12 nu al met een veldtekort. Diverse verenigingen hebben alle velden al volledig vol gepland, maar hebben nog steeds een ledenstop of lange wachtlijsten. Het probleem wordt komende jaren alleen maar groter, verwacht de KNHB.

De hockeybond wil graag meedenken over oplossingen en heeft daarom naast het onderzoeksrapport van Mulier Instituut een Masterplan Groot Utrecht geschreven. In dat adviesrapport geeft de hockeybond diverse suggesties en aanbevelingen om het probleem op te lossen.
Volgens de bond zijn de afgelopen jaren al diverse maatregelen genomen. Er zijn nieuwe velden aangelegd, nieuwe clubs opgericht en samen met de verenigingen is gewerkt aan oplossingen, zoals het spreiden van jeugdwedstrijden over meerdere dagen en meer uren.

Nieuwe velden nodig om wachtlijsten weg te werken

Al deze initiatieven zijn echter onvoldoende om de verwachte groei op te vangen, schetst de bond. ‘Willen we de wachtlijsten structureel oplossen en ervoor zorgen dat alle kinderen die willen hockeyen ook kunnen hockeyen (zowel de verwachte groei áls de kinderen die nu op de wachtlijst staan), dan zullen er ook extra velden moeten worden aangelegd’, staat in het rapport.

De nieuwe velden worden bij voorkeur aangelegd bij bestaande hockeyclubs of anders bij bestaande sportverenigingen. Een derde mogelijkheid is het oprichten van nieuwe hockeyclubs. De KNHB doet de suggestie om via U10 – een samenwerkingsverband van Utrechtse gemeenten – een accommodatiefonds op te zetten, waaruit de uitbreiding van de hockeyvelden kan worden gefinancierd.

Regio Utrecht

Probleem het grootst in de regio Utrecht Oost

Het onderzoek is gebaseerd op hockeyverenigingen in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Montfoort, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. Van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is hockeyvereniging Shinty meegenomen. Deze verenigingen hebben gezamenlijk nu zo’n 22.000 leden. Meest kritiek is de situatie volgens het onderzoek in Utrecht Oost. Het blijkt dat de verenigingen in die regio (Zwaluwen, UNO, USHC, Kampong) de komende jaren te kampen krijgen met tekorten of de tekorten daar nog groter worden. Diverse hockeyliefhebbers uit deze regio zijn noodgedwongen al uitgeweken naar omliggende clubs om te kunnen hockeyen.

Groot is het probleem ook in de regio Utrecht West. Daar liggen twee verenigingen: Rijnvliet en Fletiomare. Beide verenigingen hebben nu al flinke wachtlijsten bij de jeugd en kunnen op basis van de prognoses grotere problemen verwachten. Deze twee verenigingen hebben de meeste hockeyers in deze regio, maar ook Maarssen en Montfoort hebben leden uit dit gebied. De komende jaren wordt in de regio nog veel gebouwd (vooral gezinswoningen), wat extra potentiële hockeyers oplevert, aldus de bond.

De andere urgente regio’s zijn De Bilt, Zeist/Utrechtse Heuvelrug en Bunnik.


Wat vind jij? Praat mee...