Meer doelpunten en hockeywedstrijden, minder rode kaarten

In de competities die gedurende het seizoen 2017–2018 georganiseerd zijn door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) werden wederom meer wedstrijden gespeeld dan in het voorgaande seizoen. Ook het aantal gemaakte doelpunten steeg, net als vorig jaar, aanzienlijk. De aandacht die de KNHB samen met haar verenigingen en de hockeyers besteedde aan Sportiviteit & Respect heeft voor het tweede seizoen op rij geleid tot daling van het aantal rode kaarten. Het aantal gele kaarten nam wel iets toe.

Aantal spelers, teams en wedstrijden

Tijdens het afgelopen seizoen namen ruim 254.000 hockeyers deel aan de veldhockeycompetities. Zij speelden gezamenlijk in meer dan 17.000 teams, een stijging van ruim 400 teams ten opzichte van het voorgaande seizoen. Bijna 135.000 veldhockeyers namen gedurende de winterperiode ook deel aan de zaalhockeycompetities. In deze competities kwamen in totaal 10.300 teams uit. De zaalhockeysport blijft snel groeien; in 2016-2017 speelden ruim 9.800 teams in de zaal. De KNHB verwacht dat deze groei zich de komende jaren zal voortzetten mits er voldoende accommodaties beschikbaar zijn om te spelen.

Gezamenlijk speelden de veld- en zaalhockeyteams afgelopen seizoen 233.776 wedstrijden. Het aantal gespeelde wedstrijden is hiermee gestegen met 0,7%. Deze stijging is volledig veroorzaakt door zaalhockey. Het aantal wedstrijden veldhockey nam iets af doordat met name in maart veel jongste jeugdwedstrijden zijn afgelast en niet meer zijn ingehaald. Wederom werd er meer dan 1.500.000 keer gescoord. Het aantal doelpunten per wedstrijd steeg van 6,9 naar 7,0. Dit hoge aantal komt onder andere tot stand doordat in wedstrijden zaalhockey en jongste jeugd relatief meer wordt gescoord dan in de andere competitiewedstrijden.

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Gespeelde wedstrijden veldhockey 160.945 163.410 163.361 164.112 163.360
Gespeelde wedstrijden zaalhockey 42.317 45.190 50.529 53.157 55.359
Totaal aantal gespeelde wedstrijden 203.262 208.600 213.890 217.269 218.719
Doelpunten veldhockey 1.005.618 1.008.134 1.105.201 1.197.242 1.195.667
Doelpunten zaalhockey 294.877 297.019 324.304 310.908 326.062
Totaal aantal doelpunten 1.300.495 1.305.153 1.429.505 1.508.150 1.521.729

Sportiviteit & Respect

Hoewel het aantal teams, hockeyers en wedstrijden het afgelopen seizoen steeg, is die trend niet waarneembaar in het aantal kaarten of gemeld wangedrag. Tijdens seizoen 2017-2018 leidde voor het derde jaar op rij de groene kaart ook tot een tijdstraf. In 2015-2016 zorgde deze destijds nieuwe regel voor een forse daling van het aantal gegeven gele kaarten; in 2014-2015 werden er 10.976 uitgedeeld (0,052 gele kaart per wedstrijd) en in 2015-2016 8.566 (0,040 gele kaart per wedstrijd). In de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018 stabiliseerde deze dalende trend zich in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden: in beide jaren werd er gemiddeld 0,041 gele kaart per wedstrijd gegeven. Het aantal gegeven rode kaarten is wederom fors gedaald tot 417. De seizoenen ervoor werden nog respectievelijk 525 en 472 rode kaarten gegeven. De KNHB werkt, naast de kaartenadministratie, ook met meldingen wangedrag. Via een dergelijke melding laten scheidsrechters of andere wedstrijddeelnemers weten wangedrag te hebben waargenomen na de wedstrijd. De KNHB voert sinds 2014 actief beleid gericht op het melden van wangedrag om dit waar nodig direct te kunnen aanpakken. Afgelopen seizoen werden 81 meldingen ontvangen ten opzichte van 85 in het seizoen daarvoor. Deze meldingen hadden te maken met verbaal (56) of fysiek (20) wangedrag of wangedrag van publiek, verbaal of fysiek (6). De zaken die zijn gemeld, zijn zeer divers van aard en zwaarte en allen beoordeeld door de afdeling tucht van de KNHB.

Vervolgens is een aantal gevallen voorgelegd aan de tuchtcommissie. Dat leidde in sommige gevallen tot een schorsing.

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Gele kaarten 10.810 10.976 8.566 8.891 8.978
Rode kaarten 478 519 525 472 417
Meldingen wangedrag* 35 54 85 86 81

*Sinds het seizoen 2014-2015 voert de KNHB een actief beleid om wangedrag na de wedstrijd te melden.

Net als voorgaand seizoen is de KNHB tevreden over deze cijfers wanneer deze worden afgezet tegen het (gestegen) aantal wedstrijden op jaarbasis en de afgelopen jaren. Echter, elke kaart of melding wangedrag, van welke aard dan ook, is er voor de hockeybond één teveel. De KNHB benoemde in 2014 al als speerpunt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport en dus blijft de bond zich, samen met de verenigingen, inzetten voor een veilige sportomgeving. De KNHB zet ook volgend seizoen haar campagne ‘Sportiviteit & Respect’ voort. Het blijft immers van groot belang dat iedere hockeyer zich realiseert er zelf mede verantwoordelijk voor te zijn dat de hockeysport een leuke sport blijft.


2 Reacties

  1. peterrr

    Mooie cijfers. Maar ik heb persoonlijk de indruk dat het commentaar, met name door het publiek, alleen maar toeneemt. Misschien dat de scheidsrechters door de "oortjes" het niet horen. Anderzijds denk ik dat er geen melding van wordt gemaakt omdat het maar de vraag is of KNHB en club er iets mee doen. Ik denk hierbij aan het incident van die "supporter" van Rotterdam die met een stoel sloeg naar een scheidsrechter. Ik heb alleen een bericht gelezen dat de club er niets mee deed. Als bijvoorbeeld nu gepubliceerd was geworden dat die persoon van de club een verbod had gekregen en de KNHB een boete had opgelegd. Dan laat je zien dat er ook iets tegen gedaan wordt. Dat idee heb ik nu niet.

  2. JoostS

    Elftal uit Breda ging openlijk kaarten verzamelen.. enkel de coach kreeg schorsing. Club distantieerde zich niet van dit gedrag... lekker voorbeeld functie


Wat vind jij? Praat mee...