Meer wedstrijden en goals, minder rode kaarten in seizoen 2016/2017

In de competities die gedurende het seizoen 2016/2017 georganiseerd zijn door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) kwamen meer teams uit en werden meer wedstrijden gespeeld dan het voorgaande seizoen. Ook steeg het aantal gemaakte doelpunten. De aandacht die de KNHB samen met haar verenigingen en de hockeyers besteedde aan het thema Sportiviteit & Respect heeft een positief effect: het aantal rode kaarten is gedaald, de meldingen wangedrag gestabiliseerd.

Aantal spelers, teams en wedstrijden

Tijdens het afgelopen seizoen namen ruim 253.000 hockeyers deel aan de veldhockeycompetities. Zij speelden gezamenlijk in 16.600 teams, een kleine stijging ten opzichte van het voorgaande seizoen. Bijna 130.000 veldhockeyers namen gedurende de winterperiode ook deel aan de zaalhockeycompetities. In deze competities kwamen in totaal 9.800 teams uit. De zaalhockeysport blijft snel groeien; in 2015/2016 speelden ruim 9.300 teams in de zaal. De KNHB verwacht dat deze groei zich de komende jaren zal voortzetten mits er voldoende accommodaties beschikbaar zijn om te spelen.

Gezamenlijk speelden de veld- en zaalhockeyteams afgelopen seizoen 217.269 wedstrijden. Het aantal gespeelde wedstrijden is hiermee gestegen met 1,6%. Deze stijging is grotendeels veroorzaakt door zaalhockey. Voor het eerst werd in alle wedstrijden gezamenlijk meer dan 1.500.000 keer gescoord. Het aantal doelpunten per wedstrijd steeg van 6,5 naar 6,9.

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Wedstrijden veldhockey 157.215 160.945 163.410 163.361 164.112
Wedstrijden zaalhockey 40.185 42.317 45.190 50.529 53.157
Totaal aantal wedstrijden 197.400 203.262 208.600 213.890 217.269
Doelpunten veldhockey 1.002.312 1.005.618 1.008.134 1.105.201 1.197.242
Doelpunten zaalhockey 288.021 294.877 297.019 324.304 310.908
Totaal aantal doelpunten 1.290.333 1.300.495 1.305.153 1.429.505 1.508.150

Sportiviteit & Respect

Hoewel het aantal teams, hockeyers en wedstrijden het afgelopen seizoen steeg, is die trend niet waarneembaar in het aantal kaarten of gemeld wangedrag. Seizoen 2016/2017 was het tweede seizoen waarbij de groene kaart ook leidde tot een tijdstraf. In 2015/2016 leidde deze nieuwe regel tot een forse daling van het aantal gegeven gele kaarten; in 2014/2015 werden er 10.976 uitgedeeld (0,052 gele kaart per wedstrijd) en in 2015/2016 8.566 (0,040 gele kaart per wedstrijd). In het seizoen 2016/2017 stabiliseerde deze dalende trend zich in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden: er zijn 8.891 gele kaarten gegeven; dat komt neer op 0,041 gele kaart per wedstrijd.

Het aantal gegeven rode kaarten laat al enige jaren een dalende lijn zien. Het afgelopen seizoen zette deze dalende lijn door: het aantal gegeven rode kaarten in het afgelopen seizoen is gedaald tot 472, in seizoen 2015/2016 werden nog 525 rode kaarten gegeven en in seizoen 2012/2013 578.

De KNHB werkt, naast de kaartenadministratie, ook met meldingen wangedrag. Via een dergelijke melding laten scheidsrechters of andere wedstrijddeelnemers weten wangedrag te hebben waargenomen na de wedstrijd. De KNHB voert sinds 2014 actief beleid gericht op het melden van wangedrag om dit waar nodig direct te kunnen aanpakken. Afgelopen seizoen werden 86 meldingen ontvangen ten opzichte van 85 in het seizoen daarvoor. Deze meldingen hadden te maken met verbaal (48) of fysiek (24) wangedrag of wangedrag van publiek, verbaal of fysiek (14). De zaken die zijn gemeld, zijn zeer divers van aard en zwaarte en allen beoordeeld door de afdeling tucht van de KNHB. Vervolgens is een aantal gevallen voorgelegd aan de tuchtcommissie. Dat leidde in sommige gevallen tot een schorsing.

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Gele kaarten 9.731 10.810 10.976 8.566 8.891
Rode kaarten 578 478 519 525 472
Meldingen wangedrag* 18 35 54 85 86

* Sinds seizoen 2014/2015 voert de KNHB een actief beleid om wangedrag na de wedstrijd te melden.

De KNHB is tevreden over deze cijfers wanneer deze worden afgezet tegen het (gestegen) aantal wedstrijden op jaarbasis. Echter, elke kaart of melding wangedrag, van welke aard dan ook, is er voor de hockeybond één teveel.

De KNHB benoemde in 2014 al als speerpunt dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport en dus blijft de bond zich, samen met de verenigingen, inzetten voor een veilige sportomgeving. De KNHB zet ook volgend seizoen haar campagne ‘Sportiviteit & Respect’ voort. Het blijft immers van groot belang dat iedere hockeyer zich realiseert er zelf mede verantwoordelijk voor te zijn dat de hockeysport een leuke sport blijft.


3 Reacties

  1. kasparstevens

    actief beleid om wangedrag te melden ... actief beleid om kaarten door te geven ... kan iemand svp 3 voorbeeldjes geven. Hypothese: stel dat 95% van de gele kaarten en 50% van de rode kaarten niet worden doorgegeven ... wat zou dan de oorzaak, gevolg en conclusie kunnen zijn ...

  2. kasparstevens

    Mij valt op: minder dan 10% meer veldwedstrijden -> meer dan 20% meer doelpunten Meer dan 25% meer zaalwedstrijden, maar nog geen 10% meer doelpunten Iemand een verklaring voor? Hoe zou dat komen ? Misschien in de zaal betere pouleindelingen dan voorheen?

  3. kasparstevens

    Het # gelijke spelen, of het aantal poules waarbij de kampioen en nr-laatst slechts x-punten uit elkaar liggen ... daarmee kan je wellicht eerlijkere/spannendere/betere pouleindeling meten ... niet met meer doelpunten ... dat zou wel eens precies de verkeerde (beleids) richting kunnen zijn ... lijkt mij


Wat vind jij? Praat mee...