Actievoorwaarden OranjeHockey Winactie

 1. De deelnemer aan de actie aanvaardt de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
 2. Deelname aan de actie is mogelijk t/m zondag 25 oktober.
 3. Minderjarige deelnemers vragen toestemming aan hun ouders/verzorgers.
 4. Medewerkers van KNHB en hockey.nl zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 5. Iedere deelnemer mag één keer deelnemen.
 6. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 7. Winnaars worden op maandag 26 oktober om 12:00 uur bekendgemaakt op hockey.nl/oranjehockey-winactie en ontvangen per e-mail persoonlijk bericht.
 8. Winnaars hebben tot 2 november de tijd om te reageren via de e-mail. Na die datum staat het de organisatie vrij om de prijs opnieuw te verloten. De oorspronkelijke winnaar kan daarna geen aanspraak meer maken op de prijs.
 9. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, ontvangen geen bericht.
 10. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs.
 11. Over de uitslag, de opzet van deze actie of de vervanging van niet beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van deze actie gebruikt kunnen worden door hockey.nl. Hockey.nl behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de actie.
 13. Hockey.nl respecteert de privacy van de deelnemer. Informatie hierover is te vinden in het privacystatement.
 14. De redactie van hockey.nl behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of anderszins onrechtmatig of onjuist voorkomen te weigeren.
 15. De redactie van hockey.nl is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder geldige reden tussentijds stop te zetten.
 16. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist hockey.nl.
 17. Hockey.nl is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.
 18. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 19. Tegen de uitslag kan geen bezwaar worden gemaakt.