Familieclub Naarden snakt naar verbinding én familietoernooi

In de serie ‘Hoe is het bij…?’ vragen we clubmensen in deze barre tijden van het coronavirus naar de huidige gang van zaken op hun club of de gevolgen voor hen persoonlijk. Deze keer Marc van Wijk, voorzitter van Naarden. Hij maakt zich geen zorgen over de financiën, maar wel over de binding met de leden. 

Het is het hoogtepunt van het jaar bij Naarden: het familietoernooi in juni, met zevenhonderd verklede deelnemers. Marc van Wijk, voorzitter van de hockeyclub uit het Gooi, heeft de hoop nog niet opgegeven dat dit toernooi op 27 juni doorgang kan vinden. ‘Ik hoop dat het ons gegeven is’, zegt de preses van de club met bijna tweeduizend leden.

Want het samen zijn, de binding tussen de leden en met de vereniging, is wat zijn leden momenteel het meeste missen, zo hoort Van Wijk. ‘Vooropgesteld, de gezondheid van iedereen staat nu voorop. Maar als het veilig is en de maatregelen van het kabinet laten het toe, dan is het vanuit de club gezien essentieel dat we dit seizoen, in welke vorm dan ook, op het veld kunnen afsluiten. Het gaat nu allemaal om binding. Wij hebben als club nog steeds het geluk dat mensen graag lid zijn en blijven, hebben zelfs nog een wachtlijst. Maar we willen die leden wel behouden. Het gevaar bestaat dat als de leden maandenlang niet bij de club zijn, ze hun tijd ook anders gaan invullen.’

Barinkomsten

Ook voor de financiële kant van zijn club zou Van Wijk het toejuichen als er dit seizoen toch nog activiteiten kunnen plaats vinden op Sportpark Naarden. ‘Wij zijn een gezonde vereniging. De contributie en de sponsoring zijn voor ons de belangrijkste inkomstenbronnen. Daarna komt de opbrengst van de bar. Deze maanden zijn qua barinkomsten wel de belangrijkste, met veel Super Sunday’s en veel trainingen. Ik schat in dat we wel een kwart tot een derde van onze barinkomsten voor dit seizoen mislopen als we niet meer hockeyen.’

Marc van Wijk, voorzitter van Naarden: ‘Ik vind die solidariteit ook bij het hockey en zeker bij het sociale karakter van onze familieclub horen.’

Niettemin verwacht Van Wijk, ook als er niet meer wordt gehockeyd, dat zijn club niet in de problemen komt. ‘Maar we moeten natuurlijk wel op de kosten letten en geen rare dingen doen.’

Familieclub

De club heeft daarom ook de intentie om alle betaalde medewerkers hun vergoedingen uit te keren. ‘Het is onze insteek om dat het hele seizoen te doen. Ik vind die solidariteit ook bij het hockey en zeker bij het sociale karakter van onze familieclub horen. Wij zijn niet zo van de korte termijn en hebben met veel trainers jaarafspraken. Die mensen willen wij niet in de problemen brengen. Daarnaast zijn we heel blij met onze trainers, werken we meerjarig met ze samen en willen we graag dat ze bij ons blijven. Als je nu als club met een goede trainer breekt, moet je straks maar weer zien of je er een terugkrijgt.’

Het familietoernooi van Naarden.

Van Wijk heeft vanuit de leden ook nog geen verzoeken gekregen tot het terugbetalen van contributie, omdat ze niet kunnen hockeyen. ‘Ik ga er ook van uit dat onze leden er zo in blijven staan. Zoals gezegd zijn wij een echte familieclub. De betrokkenheid is groot en we hebben veel vrijwilligers. Wij zetten tijdens deze coronacrisis gezamenlijk de schouders eronder.’

De voorzitter ziet binnen zijn club ook diverse online initiatieven ontstaan. ‘Dat vind ik geweldig om te zien. Maar het compenseert niet wat we missen.’


Wat vind jij? Praat mee...