Na aanleg waterkelders mag van Zwolle de zon gaan schijnen

Het was een niet alledaags gezicht op het complex van Zwolle: graafmachines, hijskranen, mannen met helmen op die via een ladder afdaalden in een gigantische bouwput. Nee, er werd geen archeologisch onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Hanzestad. De werklui waren druk in de weer met de aanleg van waterkelders voor de veldbesproeiing.

De afgelopen jaren had de club uit Overijssel problemen met het beregenen van de drie watervelden, vooral in de zomer als de velden vaker moesten worden besproeid. De oorzaak van de problemen lag bij de zuivering en opslag van het uit de grond opgepompte water. De capaciteit van de zuiveringsinstallatie was te klein en de opslag van het gezuiverde water in een andere natuurlijke bron gaf steeds meer problemen waardoor de velden niet genoeg konden worden besproeid.

Situatie verslechterde

‘De situatie verslechterde mettertijd, waardoor we in de zomer problemen hadden’, zegt Peter Vereecken, bestuurslid horeca en facilitaire zaken van Zwolle. ‘Je krijgt dan te maken met een veiligheidsissue. Het veld moet nat genoeg zijn zodat je er een stukje op kan glijden en de bal een bepaalde snelheid heeft. Bovendien slijt de mat ook sneller.’

Foto: Peter Vereecken

Om het probleem te ondervangen gebruikte Zwolle afgelopen seizoen containers als reservoir gevuld met leidingwater. Het was een oplossing waarbij de club zich niet goed bij voelde. ‘Het was heel dubbel. Boeren kregen het advies om in de zomer hun akkers niet te besproeien, terwijl wij leidingwater gebruikten om onze velden nat te maken. Dat is lastig uit te leggen.’

In gesprek met de gemeente

Er moest een oplossing komen. Zwolle ging met de gemeente, eigenaar van de velden, om de tafel zitten. ‘We hebben als club goed contact met de gemeente en hebben dan ook meegedacht over een alternatief. Het is prettig dat met het huidige systeem geen leidingwater meer wordt gebruikt.’

Foto: Peter Vereecken

Grote bouwput

Vorige maand begonnen de werkzaamheden. Op het complex van Zwolle werd uiteindelijk een bouwput gegraven van 2,4 meter diep, acht meter breed en vijftien meter lang. ‘Het was een mooie kuil’, zegt Vereecken. Daarna werden in de bouwput via hijskranen drie waterkelders geplaatst. ‘Het ging allemaal heel snel. Binnen een week was het werk gedaan.’

In het nieuwe systeem wordt uit de grond water opgepompt. Dat water gaat door de zuiveringsinstallatie in het clubgebouw om van daaruit naar de kelders gepompt te worden waarna de velden kunnen worden besproeid.

Meer capaciteit

‘De capaciteit van de zuiveringsinstallatie is verdubbeld naar zevenduizend liter per uur. De waterkelders kunnen zestig kuub water bevatten. Theoretisch is dat genoeg om alle drie de watervelden tien keer per dag te besproeien’, legt Vereecken uit. ‘De installatie is niet mega-innovatief, maar bij elkaar is het wel complex.’

Foto: Peter Vereecken

Trainingen konden doorgaan

Tijdens de werkzaamheden op het complex konden de trainingen, die onder de coronamaatregelen zijn toegestaan, gewoon doorgaan. ‘Het zou zonde zijn geweest als die zouden worden gehinderd door de bouw, maar het verliep allemaal voorspoedig. De twee reservedagen die we hadden ingepland, waren niet nodig.’

In eerste instantie zou er een grote rechthoekige kelder komen met een betonnen deksel die kon worden benut als fundering voor een kinderspeeltoestel, krachthonk of buitenbar. Uit kostenoverwegingen is op het laatste moment gekozen voor drie losse eivormige kelders, waardoor die plannen niet konden worden gerealiseerd.

Foto: Peter Vereecken

Beplanting

‘Dat was een teleurstelling, maar het primaire doel, goede veldberegening, is waar het om ging en dat is nu prima voor elkaar. De losse kelders steken iets boven het maaiveld uit en zijn in een grondwal weggewerkt. Het geheel wordt afgewerkt met beplanting.’

Vereecken is vooral blij dat de problemen met de veldbesproeiing tot het verleden behoren. ‘De installatie draait nu een paar weken tot volle tevredenheid. Door vermindering van pomp- en drukverlies verbruiken we iets minder energie en hebben we een betere bedekking op de velden. We kunnen nu ook in de zomer volop hockeyen en dat is waar het om gaat. Laat die zon nu maar schijnen.’


Wat vind jij? Praat mee...