Het Spelregelantwoord: Wat te doen bij te vroeg inlopen?

Eerder deze week lieten we in onze nieuwe rubriek De Spelregelvraag een spelsituatie zien uit de wedstrijd tussen de dames van hdm en Amsterdam.

De situatie was als volgt: Amsterdam neemt een corner, maar een aanvaller loopt te vroeg de cirkel in. Welke beslissing zou de scheidsrechter moeten nemen?

Het antwoord komt van Hoofdklasse-scheidsrechter Lizelotte Wolter:

‘Wanneer je als aanvaller bij een corner de cirkel van je tegenstander inkomt,¬†voordat de bal is aangegeven, dan moet de aangever naar de middenlijn. Hij of zij¬†wordt dan vervangen door een andere aangever. De aanvaller die te vroeg in de cirkel kwam die mag gewoon blijven staan.’

Voor de lezers die de reglementen erop na willen slaan: in regel 13.6-e vind je het antwoord.


Wat vind jij? Praat mee...