Hockey Foundation maatschappelijke kroon op zilveren ‘huwelijk’

De KNHB en de Rabobank gaan via de Hockey Foundation binnen tien jaar dertig nieuwe hockeyverenigingen oprichten in stadswijken. Minimaal tienduizend kinderen uit die wijken moeten in aanraking komen met de hockeysport. Waar komt dit plan vandaan? Waarom is het nodig? En hoe realistisch is de doelstelling? Een gesprek met KNHB-directeur Erik Gerritsen en Tom van Kuyk, hoofd sponsoring van de Rabobank.

Het is gezellig druk in het clubhuis van Amsterdam deze middag. De eerste trainingen voor de districtsselecties worden gehouden. En dus staan de jongens en meisjes te popelen van ongeduld. De laatste ervaringen worden gedeeld, de social media-apps bijgewerkt, waarna ze vol enthousiasme het veld op rennen. Daar wordt gelachen, gemopperd, gediscussieerd en gejuicht na een mooie treffer.

KNHB-directeur Erik Gerritsen en Tom van Kuyk, hoofd sponsoring van de Rabobank, schouwen het tafereel voorafgaan aan het interview bij AHBC zichtbaar geamuseerd aan. Ze genieten, na de door corona hockeyloze maanden, van de reuring op de hockeyvereniging. Ook zien ze weer eens bevestigd hoeveel lol en plezier een sportvereniging kinderen kan brengen.

Van Kuyk: ‘Iedereen die ik bij een hockeyclub spreek, zegt hetzelfde: wat hebben we dit gemist. Het is zoals De Dijk zingt: Je weet pas wat je mist, als het er niet is. Ik denk dat de coronaperiode voor veel mensen best nijpend is geweest. Mensen missen het sociale aspect, willen elkaar ontmoeten. Verenigingen spelen daarin een cruciale rol.’

Huwelijk

Het interview is amper begonnen en de woorden verenigen en vereniging zijn al een paar keer gevallen. Ze spelen een prominente rol in de sponsorstrategie van de bank, die nu vier jaar geleden een draai maakte. De focus werd verlegd van de top naar de breedte. De verenigingen staan nu centraal.

De Rabobank trekt jaarlijks 35 miljoen euro uit voor sponsoring in met name de cultuur- en sportsector. De hockeysport is een belangrijke pijler. Bijna zestig procent van de Nederlandse hockeyclubs wordt gesponsord door een lokale Rabobank. Op landelijk niveau duurt het zilveren ‘huwelijk’ tussen bank en hockeybond al bijna 25 jaar.

Van Kuyk: ‘Na zo’n lange periode denk ik dat wij de sport wel een beetje kennen. De KNHB heeft een bekwaam bestuur en haar zaken goed op orde. De hockeysport kent een sterke verenigingsstructuur en een veilig sportklimaat. Er hangt bij hockeyverenigingen een fijne sfeer waar mensen zich thuis voelen.’

Op het veld met bal en stick bij hockeyvereniging Amsterdam Dynamics tijdens de lancering van de Hockey Foundation. Foto: Willem Vernes

Het was dan ook niet de vraag óf de Rabobank haar partnership met de bond wilde verlengen, maar alleen hoe en voor hoe lang. Gerritsen: ‘We praten met de Rabobank al heel lang over de maatschappelijk as. Rabobank is de laatste jaren veel meer gaan doen aan maatschappelijke verankering. Ook wij wilden als bond en sport onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nog concreter maken. Wij kwamen op de ambitie om kinderen, die nu niet structureel sporten, in wijken in beweging te krijgen. Vanuit onze gezamenlijke ambities hebben we het plan voor de Hockey Foundation verder uitgewerkt.’

Het resultaat is een unieke tienjarige sponsorovereenkomst tussen de KNHB en de Rabobank. Een periode waarin Rabobank hoofdsponsor is van de Nederlandse teams, een voorname rol speelt bij hockeyevenementen en partner/financier is van de Hockey Foundation.
Gerritsen: ‘We mogen heel trots zijn dat we in deze periode een partner als Rabobank voor tien jaar aan ons kunnen binden. Als dit contract afloopt, werken we bijna 35 jaar samen. Dat is uniek.’

Kroon

De Hockey Foundation is de kroon op die unieke samenwerking, zo wordt duidelijk tijdens het gesprek met de twee bestuurders. De intrinsieke motivatie om dit initiatief tot een succes te maken, is groot. Geen woorden, maar daden. Gerritsen: ‘We willen met de foundation kinderen echt aan het sporten krijgen, in omgevingen waar dat niet vanzelfsprekend is. We willen ze in aanraking laten komen met de hockeysport, maar bovenal in aanraking laten komen met het fenomeen hockeyvereniging. Een vereniging biedt ze veel plezier en waarde en zet de kinderen sociaal in beweging.’

Oranje-aanvoerder Billy Bakker krijgt het nieuwe shirt uitgereikt door een van de kinderen. Foto: Willem Vernes

Van Kuyk: ’Nederland maakt Nederland door het verenigingsleven. Het is het grootste sociale netwerk van het land. Daar krijgen kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes. Kunnen ze zich onderscheiden, kunnen ze floreren. Het is niet voor niets dat Nederland de hoogste sportdeelname van de wereld heeft.’

Die sportdeelname is niet alle kinderen in Nederland gegeven. Ons land telt 323 hockeyclubs. Maar waar bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos uitpuilt met drie grote hockeyclubs, ontbreken ze in andere delen van de hoofdstad. Die kinderen komen daardoor niet in aanraking met hockey en gaan de sport ook niet snel beoefenen, stelt Gerritsen. ‘Uit eigen onderzoek komt naar voren dat de hockeyclubs voor die kinderen te ver weg liggen. Ze kennen de verenigingen niet, kennen de mensen niet, waardoor de drempel (te) hoog is om zich aan te sluiten bij bestaande hockeyverenigingen. Overigens kunnen ze bij die clubs soms ook gewoonweg niet terecht omdat ze vol zitten.’

HC Feijenoord als inspiratiebron

Als de kinderen bij de bestaande clubs geen lid (kunnen) worden, zetten we nieuwe verenigingen in de wijk van de kinderen zelf neer, is de basisgedachte achter de Hockey Foundation. Als inspiratiebron geldt hockeyclub Feijenoord. In 2010 opgericht in de gelijknamige Rotterdamse wijk ‘waar een hockeyclub niet echt voor de hand lag’, is Feijenoord inmiddels uitgegroeid tot een volwassen vereniging met een gemêleerd ledenbestand.
Gerritsen: ‘Eigenlijk heeft hockeyclub Feijenoord in de eerste jaren ad hoc hetzelfde gedaan als wij met de foundation voor ogen hebben. De initiatiefnemers gingen achter subsidies aan, betrokken de gemeente erbij en schakelden experts in. Zo kwamen ze stapje voor stapje verder. Complimenten voor hun vasthoudendheid, want dat was een lastig en moeizaam proces.’

Het logo van hockeyclub Amsterdam Dynamic. Foto: Willem Vernes

De Hockey Foundation moet dat proces bij nieuwe initiatieven ondersteunen en vergemakkelijken. Gerritsen: ‘Het oprichten van een nieuwe club is, ook met alleen steun van de KNHB, ontzettend lastig. We gaan het geld uit de foundation daarom gebruiken om experts in te schakelen die de initiatiefnemers kunnen ondersteunen.’

Van Kuyk: ‘We willen de clubs een vliegende start geven. We stoppen ook niet als de club is opgericht, maar blijven ze de eerste drie jaar ondersteunen.’

De experts helpen bij de realisatie van een accommodatie en velden, bij contacten met gemeenten voor velden en bij de benodigde financieringen.

Contributie

Belangrijk punt van aandacht is, zo benadrukken Van Kuyk en Gerritsen, het contributiemodel. Van Kuyk en Gerritsen realiseren zich dat voor de minder draagkrachtigen in de wijken de contributiebedragen die bij veel bestaande hockeyclubs worden gevraagd een drempel opwerpen.

Pinoké-speler Marlon Landbrug, zelf geboren en getogen in Amsterdam Zuid-Oost, wees er woensdag bij de presentatie van de Hockey Foundation bij Amsterdam Dynamics in de Bijlmer fijntjes op, dat er in zijn jeugd ouders van vriendjes waren die geen auto hadden of geld voor een buskaart.

We gaan kijken hoe we de contributie zo toegankelijk mogelijk kunnen maken.' Erik Gerritsen, directeur KNHB

Gerritsen: ‘We gaan kijken hoe we de contributie zo toegankelijk mogelijk kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld door de organisatie te helpen om minder kosten te maken, dan hoeven ze ook minder contributie te vragen. En door sponsors te zoeken voor bijvoorbeeld de levering van sticks en materialen. Maar je kunt ook denken aan het gebruik maken van gemeentelijke regelingen, zoals het Jeugdsportfonds. Ik denk dat we de ouders zo een mooi aanbod kunnen doen.’

Van Kuyk: ‘Als Rabobank denken wij nu bij verenigingen al mee over contributievormen. Daarnaast ligt het voor de hand dat we, aangezien we al betrokken zijn, ook met de lokale bank wat in de sponsoring kunnen betekenen.’

 

Erik Gerritsen en Tom van Kuyk (rechts) met de nieuwe Oranje-shirts waar de Hockey Foundation een prominente plek op de borst heeft. Foto: Willem Vernes

De Hockey Foundation werd deze week gelanceerd, maar achter de schermen zijn de KNHB en Rabobank al begonnen met de opstart en ontwikkeling van de eerste drie verenigingen: Uno in de Utrechtse wijk Overvecht, Amsterdam Dynamics  en Noorderlicht in de Amsterdamse Waterlandpleinbuurt. Nog 27 clubs te gaan.
Van Kuyk: ‘Met ons doel om in tien jaar dertig verenigingen op te richten, zijn we ambitieus. Maar om daadwerkelijk impact te creëren, moet je wel substantie hebben. Er zijn in ieder geval plekken zat in Nederland.’

Die plekken zijn bij de KNHB nog niet in beeld, zegt Gerritsen. Initiatieven kunnen komen van bijvoorbeeld particulieren, gemeenten of bestaande hockeyverenigingen. Gerritsen: ‘Er zullen ongetwijfeld ook projecten mislukken. Dat moeten we accepteren. We gaan er in ieder geval volle bak voor.’


6 Reacties

 1. jvolcano

  ”Het is gezellig druk in het clubhuis van Amsterdam deze middag”.

 2. coach-devries

  Niet heel chic, de naam Hockey Foundations gebruiken.. terwijl de Hockey Dreams Foundation al jaren super goed werk verricht wereldwijd.. zowel qua hockey als maatschappelijk zeer mooie projecten!

 3. goud

  Het stukje over de situatie in Amsterdam is ook volstrekte onzin! Amsterdam heeft al een aantal jaren clubs op andere plaatsen én verdeeld over de hele stad; Noord; Fit Noord/oost; IJburg Oost; AthenA West; Westerpark en Xenios Zuid; VVV en AMVJ Tegenwoordig allemaal jeugd afdelingen.... en bij elkaar hebben deze verenigingen véél meer (jeugd) leden dan de drie clubs in het bos. Leuk bedacht dit maar de hockeybond is al meer dan 10 jaar actief bezig meer clubs rond te Amsterdam te creëren.

 4. rancoburgzorg

  @goud Dat zijn allemaal vrijwel volledig witte clubs in gentrificatie-wijken. Dat daar gehockeyed wordt is logisch. Waar nu echt de slag moet worden gemaakt is in de "zwarte" voorsteden en wijken (Bijlmermeer bv) van Amsterdam en bij uitbreiding Nederland.

 5. jonathan

  135 miljoen per jaar. Ben blij dat er nog iets goeds voort vloeit uit mijn negatieve spaar rente😉

 6. siggy-aikman

  Wat ben ik blij met dit nieuws, ben in een vroegtijdig stadium toen dit allemaal nog in de pioniersfase was door Gabrielle van Doorn drijvende stille kracht achter dit project benaderd of ik een steentje wilde bijdragen door omstandigheden zoals 2 keer vertrek naar Japan is het er niet echt van gekomen. Wel heeft het mijn interesse en ik ben heel blij dat de KNHB ennde Rabobank dit tot een beleidsparel hebben gemaakt. Alle betrokkenen wens ik veel, heel veel succes met dit geweldige initiatief. Ik roep een ieder op die hier een positieve steentje aan wil bijdragen om contact met Gabrielle van Doorn van de KNHB op te nemen. Hulp kunnen ze goed gebruiken. Doen mensen!!!


Wat vind jij? Praat mee...