Spelregel van de Week: waarom de scoop een goal opleverde

Deze week stond in de spelregelvraag de scoop van HGC centraal. Hieruit ontstond de derde treffer voor de ploeg uit Wassenaar tegen Amsterdam. De vraag was of je als arbiter de hoge bal en daarmee dus ook de goal goed zou keuren.

Het antwoord komt deze week van Lizelotte Wolter, scheidsrechter in de Hoofdklasse. Zij geeft aan dat er helemaal niets mis met de scoop en de actie die daarop volgt. Kortom: gewoon een doelpunt.

‘Vanaf dit seizoen beoordelen we de scoop anders dan voorheen’, zegt Wolter. ‘Dat betekent dat alle spelers de scoop mogen onderscheppen, los van de afstand tot hun tegenstander. Wie het eerst onder de bal stond, gaat dus niet meer op. Natuurlijk mag dit onderscheppen niet gevaarlijk zijn. Dat is wel een belangrijke basisvoorwaarde. Als daaraan voldaan wordt, mag je gewoon door laten spelen. Dat gebeurt nu ook. Ook als die verdediger van Amsterdam de bal wel goed had onderschept, had het spel gewoon door kunnen gaan.’

Dat is dus anders dan vorig seizoen. ‘Toen was het belangrijkste wie ‘de in eerste instantie ontvangende speler’ is. Spelers mochten niet binnen vijf meter van die speler komen, totdat de bal op de grond onder controle is gebracht.’

De vrijheid bij het aannemen van de scoop geldt in Nederland op alle niveaus. Internationaal werd deze regel al zo gehanteerd.


8 Reacties

 1. NickBelgraver

  Afspraken Bondsscheidsrechters veldhockey 2021-2022 Quote: NIEUWE INTERPRETATIES! A. De hoge bal WIJZIGING: ● De interceptie van de hoge bal in de lucht mag nu ook binnen 5 meter gebeuren, mits niet gevaarlijk. ● Het beoordelen wie de oorspronkelijke ontvanger is, gebeurt op 20 meter van de landingsplaats. Fase 1 - Vertrek: Het enige beoordelingscriterium is en blijft hier “gevaar”. Zorg er daarom voor dat de tegenstander op 5 meter afstand staat. Wanneer deze tegenstander doelbewust gevaar wil creëren door met zijn lichaam in de baan van de scoop te springen, zonder enige intentie om de bal op een normale wijze te spelen, dan bestraf je deze tegenstander en niet degene die de bal omhoog speelde. Fase 2 - Vlucht: Net als bij het vertrek beoordelen we de scoop in de lucht op gevaar. Fase 3 - Landing: De basis voor de hoge bal is regel 9.10. “Spelers mogen niet binnen 5 meter komen van een tegenstander die een neerkomende bal probeert aan te nemen, totdat de bal door die tegenstander is ontvangen en onder controle gebracht en zich op de grond bevindt.” Optie 1 - Onderschepping tijdens de vlucht: Bovenstaande spelregel geldt altijd, mits een speler de bal veilig in de lucht kan onderscheppen. In navolging van het EK en de Olympische Spelen beoordelen we dit seizoen het onderscheppen van de hoge bal puur en alleen nog maar op gevaar. Vorig seizoen is gebrieft dat een bal alleen veilig uit de lucht kan worden onderschept als dit op meer dan 5 meter afstand gebeurt Dit is nu niet meer van toepassing. Optie 2 - Landing: De basisregel is dat spelers niet binnen 5 meter van een tegenstander mogen komen die een hoge bal ontvangt totdat deze onder controle is gebracht en op de grond is. Staat een speler niet op 5 meter, maar doet die geen poging om de bal te spelen, dan heb je de mogelijkheid om hier niet voor te fluiten en voordeel te geven. Of dit kan, hangt mede af van het niveau van de wedstrijd en de discipline van de spelers. Situatiebeoordeling hoge bal: ● Je beoordeelt wie de oorspronkelijke ontvanger is op het moment dat de bal 20m van de landingsplaats is verwijderd. Deze beoordeling zal gemakkelijker zijn, aangezien je op het beoordelingsmoment zowel de bal als de plaats van neerkomen in je gezichtsveld hebt. Als het onduidelijk is wie de oorspronkelijke ontvanger is, dan krijgt de tegenstander van degene die de bal omhoog speelde, het recht om de bal te spelen. ● Als je de situatie als gevaarlijk inschat en wilt fluiten, doe dit dan zo snel mogelijk. Zegt u het maar...mij lijkt het er op deze manier niet duidelijker op worden.

 2. Jelle Dekker

  ‘Vanaf dit seizoen beoordelen we de scoop anders dan voorheen’ is dit ooit gecommuniceerd? Ik lees dit voor het eerst. In het spelregelement vanaf 21 Aug 2021 staat dit: "Spelers mogen niet binnen 5 meter komen van een tegenstander die een neerkomende bal probeert aan te nemen, totdat de bal door die tegenstander is ontvangen en onder controle gebracht en zich op de grond bevindt. De in eerste instantie ontvangende speler heeft recht op de bal. Indien niet duidelijk is welke speler de eerste ontvanger is, geldt dat een speler van het team dat de bal omhoog heeft gespeeld de tegenstander de gelegenheid moet geven om de bal aan te nemen"

  1. jannick

   Via de Afspraken Bondscheidsrechters in augustus en ook een YouTubefilmpje een maand terug.

 3. solo

  Oke, volgens mij weten nog niet alle bondsscheidsrechters deze nieuwe regel? Er wordt nog regelmatig gefloten voor de 5m regel ondanks geen gevaar?

 4. edwin-den-houter

  Gewoon op gevaar beoordelen, is altijd goed.

 5. RobDux

  Wordt vaak anders beoordeeld


Wat vind jij? Praat mee...