KNHB zet videodatabase op met uitleg hockeyregels

De KNHB gaat een beeldbank opzetten waarin spelregels en wedstrijdsituaties aan de hand van video’s worden uitgelegd en toegelicht. De database, die in de loop van 2019 het levenslicht ziet, moet de spelregelkennis binnen de hele hockeygemeenschap vergroten. De hockeybond gebruikt nu al beelden om de kennis van bondsscheidsrechters bij te spijkeren.

De KNHB neemt het initiatief tot het creëren van de beeldbank mede naar aanleiding van de uitkomsten van een grote enquête over de arbitrage, die eerder dit jaar is uitgevoerd onder hockeyers en scheidsrechters. Uit dat onderzoek komt naar voren dat zowel hockeyers als scheidsrechters vinden dat de regelkennis op en rond de hockeyvelden onvoldoende is en leidt tot ergernis. ‘Spelregels goed toepassen’, is volgens de respondenten van de enquête het belangrijkste kenmerk van de ‘ideale’ scheidsrechter.

Complexe regels

Dit beeld strookt met de ervaringen van de KNHB, zegt Leon Rutten, manager Competitiezaken & Arbitrage. ‘Hockey is een mooie sport met complexe regels. We merken dat onvrede over de arbitrage geregeld wordt veroorzaakt door onwetendheid over de regels. Door een database met video’s beschikbaar te stellen, hopen we eraan bij te dragen dat het kennisniveau toeneemt van scheidsrechters, coaches, spelers en zelfs toeschouwers.’

Rutten geeft, nu het zaalseizoen aanstaande is, als voorbeeld ‘het blok’. ‘Wat is nu precies een blok? En wanneer is het wel of geen overtreding? Daar is nu best vaak discussie over. Dat kunnen we met video’s uitstekend uitleggen.’

Wel of geen blok? Altijd een lastige vraag in de zaal. Foto: Willem Vernes

De videodatabase is slechts een van de initiatieven van de KNHB om de spelregelkennis in hockeyland te vergroten. De hockeybond wil ook periodiek de spelregels via haar onlinekanalen onder de aandacht gaan brengen. Rutten: ‘De spelregels leven altijd erg onder hockeyers, dat merken we bijvoorbeeld aan het grote aantal reacties als we regelwijzigingen communiceren.’

In de eerste wedstrijden die iemand fluit, is het prettig om te weten dat je er niet alleen voor staat Leon Rutten, manager Competitiezaken & Arbitrage

Behalve regelkennis speelt ook de juiste begeleiding bij een club, in de ogen van de KNHB, een belangrijke rol om het niveau van de arbiters te verhogen en meer scheidsrechters te werven. Rutten: ‘Als je voor het eerst een wedstrijd fluit, is dat spannend. Voor iedereen. Juist in die eerste wedstrijden is het prettig om te weten dat je er niet alleen voor staat, maar er iemand is die je begeleidt. Dat verhoogt het plezier om te fluiten en zorgt ervoor dat mensen ook willen blijven fluiten. Bij diverse clubs is die begeleiding al goed voor elkaar. We constateren dat die clubs ook meer ervaren clubscheidsrechters hebben. Wij gaan kijken hoe we de clubs kunnen ondersteunen waar die begeleiding beter kan.’

De KNHB gaat bij de clubs in ieder geval stimuleren om als scheidsrechter meer de verbinding met spelers en coaches te zoeken. Rutten: ‘Blijf als scheidsrechter niet in de anonimiteit. Maak voor een wedstrijd een praatje met de coaches. Vraag hoe het gaat of er nog blessures zijn of er andere zaken spelen. Spreek uit dat je de hulp van de coaches nodig hebt om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. Vooral voor veel clubscheidsrechters valt hier nog een wereld te winnen.’

Positief imago

Nederland telt 140.000 clubscheidsrechters (56 procent van alle leden), 1500 CS+’ers en 750 actieve bondsscheidsrechters. Uit de enquête onder de 1800 respondenten (650 scheidsrechters en 1150 hockeyers) blijkt dat het arbiterskorps over het algemeen een positief imago heeft. Van de scheidsrechters die de enquête hebben ingevuld, geeft 99 procent aan fluiten leuk te vinden.

Rutten: ‘Dat is goed om te horen, maar ook geen verrassing. Fluiten is ook gewoon leuk. Wekelijks fluiten duizenden scheidsrechters met veel plezier hun wedstrijden. We hopen met behulp van onze nieuwe acties het niveau van de spelregelkennis en de arbitrage over de hele breedte omhoog te kunnen krijgen en dat bij een volgende enquête de waardering voor de arbitrage nog hoger is.’


Wat vind jij? Praat mee...