Jeugd op zaterdag én zondag is noodzaak, maar pittig voor gezin

Met het Masterplan Groot Utrecht heeft de hockeybond duidelijk voor het voetlicht gebracht dat het veldentekort een majeur probleem is. 20 nieuwe velden zijn nodig om in de regio Utrecht alle hockeyers de komende jaren te kunnen laten spelen. KNHB-directeur Erik Gerritsen stelt voor om alle jeugdteams op zaterdag én zondag laten spelen. Hoe wordt daar in een hockeywereld over gedacht? Hockey.nl maakte een rondje langs de velden.

René Kirkels, mede-voorzitter van MHV Maarssen
‘Wij hebben recentelijk een 4e veld gekregen. We dachten daarmee het veldprobleem te hebben opgelost, maar de aanloop is zo groot dat we alweer veel kinderen moeten teleurstellen. We hebben eigenlijk een 5e veld nodig. Om de druk op de zaterdag te verlichten, doen we ook mee aan de ZoJeCo (Zondag Jeugd Competitie, red.). We kunnen daardoor meer kinderen hockeyplezier bieden, maar twijfel of dat de wenselijke route is. Je trekt enerzijds de vereniging uit elkaar en daarnaast merk ik dat de impact voor gezinnen ook groot is. Ze zijn dan vaak de complete zaterdag én zondag op de club.’

Ed Achterberg, voorzitter van Hockeyclub Houten die het ledenaantal bij zijn club in de afgelopen jaren met ruim 40% zag toenemen.

‘Wij zijn 4 jaar geleden van een locatie midden in de stad naar een nieuw complex aan de rand van Houten gegaan. In de stad hadden we 3 velden en een wachtlijst met 300 kinderen. Door de nieuwe locatie hebben we de wachtlijst kunnen wegwerken, maar inmiddels lopen we alweer tegen de grenzen aan. We zijn daarom nu bezig met een 6e veld. Dat de KNHB initiatieven ontplooit om met creatieve oplossingen de velden optimaler te benutten, juichen we alleen maar toe. We geloven zeker in dat veel clubs er baat bij hebben als de jeugd een deel van de wedstrijden op zondag gaat spelen.’

Maud Bredero, woordvoerder van de gemeente Utrecht.
‘We zijn blij met het advies van de hockeybond. Wij weten dat er een veldtekort is bij diverse clubs in Utrecht. De KNHB heeft met haar Masterplan en Mulier Instituut met haar onderzoek de problematiek helder neergezet. Als gemeente gaan we nu kijken hoe we die conclusies en aanbevelingen kunnen inpassen in de groeistrategie van de stad. We doen al veel om het bewegen van onze inwoners te stimuleren. Maar onze stad groeit enorm en we hebben daardoor meer problemen dan alleen een veldentekort bij hockeyclubs. Dat neemt niet weg dat we het probleem serieus nemen. Het is niet voor niets dat we de afgelopen jaren de oprichting van 2 nieuwe clubs hebben gefaciliteerd (UNO en Zandvliet, red.). Uit het rapport blijkt duidelijk dat meer velden nodig zijn. Wij gaan nu met het rapport in de hand kijken waar de problemen het grootst zijn en waar extra velden mogelijk zijn. Op welke termijn dit daadwerkelijk leidt tot de aanleg van nieuwe velden, kan ik niet zeggen.’

Anneke Gerrits, bestuurslid breedtesport Kampong Hockey en mede-opsteller van het Masterplan Groot Utrecht.
‘We vinden het heel goed dat de hockeybond de verenigingen in Groot Utrecht nauw heeft betrokken bij het opstellen van het Masterplan. Het plan wordt hierdoor, zeker als ik voor Kampong spreek, breed gedragen. Wat mij betreft verdient dit proces navolging bij andere onderwerpen. Bij Kampong zitten we goed gevuld. We krijgen nu alles passend omdat we een strakke langetermijnplanning hebben. We weten tot op de speler nauwkeurig hoeveel nieuwe leden we kunnen toelaten. Wij hebben weliswaar bij Kampong een wachtlijst, maar op korte termijn is er geen urgentie voor een nieuw veld bij ons. Er zijn andere clubs waar die noodzaak groter is. Het onderzoek maakt echter duidelijk dat wij op lange termijn dat extra veld wél nodig hebben om de toekomstige groei op te vangen.’

Stein Breuer, voorzitter van studentenvereniging USHC in Utrecht.
‘Het veldenprobleem speelt niet alleen bij het jeugdhockey in regio Utrecht. Ook wij als studentenvereniging met alleen teams op zondag, komen ruimte te kort. Wij moeten op zondag al thuiswedstrijden spelen bij Voordaan. Op dit moment hebben wij een wachtlijst met 180 mensen. Ik vind het jammer dat wij hen geen mogelijkheid kunnen bieden om te hockeyen. Door het grote aantal hockeyers dat jaarlijks klaar is met studeren, hebben we een grote doorstroom. De meeste mensen staan daardoor maximaal een jaar op de wachtlijst. Maar het komt voor dat ze 2 jaar moeten wachten voordat we ze kunnen toelaten. Wij zijn om die reden druk in gesprek met onder meer de universiteit om te kijken of we een 3e veld kunnen realiseren.’

Eline Hulst, in een reactie op het bericht op Facebook.com/hockeynl over het spelen van jeugdteams op zaterdag én zondag.
‘Als je dat met de A-jeugd, misschien zelfs B-jeugd doet, kan dat misschien lukken. Maar deze pilot met de D-jeugd laat ons als ouders van alles regelen. Wij hockeyen namelijk zelf op zondag. Gevolg is mogelijk minder senioren/veteranen. A-jeugd geeft nog een voordeel. Zij hebben vaak een baantje op zaterdag.’

Mirjam Storm, op Facebook.com/hockeynl als reactie op Eline Hulst.
‘En helaas met meerdere hockeyende kinderen bij een club die (terecht) ruimte schept en jongste jeugd 2 jaar op zondag laat spelen, sta je jarenlang zowel op zaterdag als zondagochtend tussen 8.15 en 9.00 uur op de club. Zelf hockeyen is steeds lastiger als je ook met je gezin een keer wilt lunchen. Relaxed ontbijten zit er al nauwelijks in, wekker staat in weekend regelmatig vroeger dan door de week. Andere optie: vrijwillige avondwedstrijden B-&A-breedtejeugd onderzoeken, bijvoorbeeld. vrijdag-/zaterdagavond competitie?

Reactie Paula Smits-Sekeris op Facebook.com/hockeynl over spelen op zaterdag én zondag.
‘Gaat helaas in een Nijkerk niet lukken. Houden we geen teams meer over…’

Ton van Hekezen, voorzitter Hockeyclub Kromme Rijn.
‘We zijn erg blij dat de bond toestemming geeft om met de jeugd op zondag te hockeyen. Wij zijn een club met 420 leden met slechts 1 veld. Dat is echt maximaal. Dankzij de zondag hebben we wat lucht. Ideaal is het niet, zeker niet voor gezinnen. Maar nood breekt wet. 1 of 2 keer per seizoen op zondag spelen lijkt me te overzien. We zijn concreet met de gemeente in gesprek over een 2e veld. Het 1e veld hebben we als club helemaal zelf gefinancierd. Het 2e veld wordt een gezamenlijke financiële inspanning van de gemeente en onze club. We hopen dat ergens in 2017 het veld er ligt. Daarmee kunnen we voorlopig uit de voeten.’

Lees een interview met hockeybond-voorzitter Erik Gerritsen over de veldenproblematiek.

Het complete Masterplan Groot Utrecht is te vinden op KNHB.nl.


1 Reactie

  1. kasparstevens

    Ideetje : als geheel NL de D jeugd nog 2 jar extra als 8-tallen laat spelen ( zoals ook DL/Aus bij U12 doet...), en je de huidige E6/E8, beide jaren E6 maakt, levert dat enorm veel veld capaciteit (en enorm veel meer balcontact per kind) op voor ale clubs. Als hockey clubs ook wat meer teams per veld inplannen per trainingsveld ( wat bij voetbal op hun kunstgrasvelden, met kleine investeringen in wat goaltjes etc, ook prima blijkt te werken Kinderen gaan dan pas op brugklasleeftijd naar het grote veld ... En dat lijkt me voor de meeste kids (vooral de meiden) ook veel beter.


Wat vind jij? Praat mee...